Lokalpolitik

Lejere lokkes med indirekte støtte

Salg skal give plads til nybyggeri

KØBENHAVN:Beboere i almene boliger, der vælger at købe deres lejelejlighed, kan i nyere almene byggerier komme til at sidde billigere i ydelse, end de gør i dag. Det skyldes blandt andet, at beboerne med regeringens udspil om salg af almene boliger først skal betale 30 procent af salgsprisen, når de vælger at sælge boligen videre. Det fremgår af regeringens udspil, som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) netop har fremlagt på regeringens vegne. - Regeringen har en klar målsætning om, at der skal være større valgfrihed for den enkelte borger - det gælder også i valg af boligform, siger Bendt Bendtsen. Eksempelvis vil beboere, der overtager deres lejlighed i Vollsmose i Odense skulle betale 3620 kroner i månedlig ydelse efter skat mod 5165 kroner i husleje i dag. Det skyldes, at markedsprisen på boligerne skønnes at være helt nede på 595.000 kroner for en lejlighed på 111 kvadratmeter. Derimod bliver det langt dyrere at overtage en ældre lejlighed i et attraktivt kvarter som Østerbro i København. I Hjortegade vil en lejlighed på 95 kvadratmeter kommer til at koste køberen en månedlig ydelse på 10040 kroner mod den beskedne husleje på 2691 om måneden, som beboerne betaler i dag. Prisen fastsættes i de skønnede regneeksempler på markedsvilkår både for ejer og andelsboliger, men 30 procent af salgsprisen skal først forfalde til betaling, når boligen videresælges. Teknisk håndteres det ved, at Nybyggerifonden yder et rentefrit stående lån på 30 procent af prisen, der forfalder ved videresalg. Ifølge regeringsgrundlaget skulle lejerne have en lovmæssig ret til at købe deres lejlighed, men den tanke er opgivet, efter at statens faste advokatforbindelse Kammeradvokaten og Justitsministeriet samstemmende har sagt, at det vil være ekspropriation i strid med grundloven. I stedet er det ifølge udspillet et flertal i den enkelte afdeling, der kan beslutte, om det skal være muligt at købe lejlighederne som ejerlejligheder og/eller andelsboliger. I Danmark er der i dag 470.000 almene familieboliger. I ministeriets regneeksempel bliver 60.000 lejligheder solgt, og det giver plads til byggeri af 24.000 nye almene boliger over årene. I fremtiden skal den enkelte afdeling imidlertid ikke kunne blokere for et salg. Det skal nemlig være en betingelse for offentlig støtte til det almene byggeri, at lejerne skal have mulighed for at købe deres egen bolig. Kommunernes Landsforening har i skarpe vendinger advaret mod et udsalg af hensyn til kommunernes evne til at huse folk med akutte sociale problemer. Kommunerne har nemlig råderet over hver fjerde af de almene lejelejligheder, som bliver ledige. Regeringen vil drøfte reformen med KL, men mener ikke, at reformen vil gøre det sværere for kommunerne at løse boligsociale opgaver på trods af et netto fald i antallet af almene boliger. Regeringen vil nemlig anvende "størstedelen" af salgsindtægten til at bygge nyt, så der samlet set bliver flere boliger i Danmark. /ritzau/