EMNER

Lejere må ændre deres bolig

- Det er en en charme, at ikke alle boliger ligner hinanden

SÆBY:Boligforeningen af 1942 vil give lejerne af almene boliger øget råderet over deres boliger. - I bestyrelsen vil vi gerne give lejerne størst mulig frihed til at forbedre og bygge deres lejlighed om, siger boligforeningsformand Jens Erik Christensen. - Det er charme, at ikke alle boliger ligner hinanden, mener han samtidig. På boligforeningens repræsentantskabsmøde beskæftigede Jens Erik Kristensen sig med spørgsmål omkring råderet og individuelle forbedringer af lejligheder. Bestyrelsen opfordrer afdelingerne til at vedtage råderetsregler. Derefter vil bestyrelsen udarbejde forslag, som skal fremlægges af afdelingsbestyrelserne på beboermøder. - Forslagene vil gå længere end det, beboerne har ret til efter lovgivningen, siger Jens Erik Kristensen. Alle har jo ret til forbedringer og godtgørelse til f.eks. modernisering af badeværelser og køkkener og flytning af vægge med mere. Men ordningen har en lang række administrativt besværlige regler, så vi frygter, at beboerne opgiver. - I stedet foreslår vi en administrativ enkelt løsning med tre muligheder. De er: 1. Beboerne må ændre det, de har lyst til uden at skulle føre det tilbage, hvis de flytter. Der skal tages hensyn til bygningsreglementet og naboer og til, at boligen vil kunne udlejes igen. Lejeren skal sende boligforeningen en beskrivelse, inden man går i gang. Bestyrelsen vil så foretage en vurdering og eventuelt bede afdelingsbestyrelsen om en kommentar, hvis der er risiko for nabogener. 2. Hvis en forbedring er særlig dyr, kan det betyde, at boligen bliver mere værd og kan lejes ud til en højere husleje.Så kan en fraflytter få en godtgørelse efter en uvildig vurdering af værdien af det forbedrede.Godtgørelsen vil afhænge af, hvor meget huslejen kan stige. 3. En række forbedringer kan finansieres ved forhøjelse af lejen. Rent teknisk skal det fungere som en fremrykning af en fremtidig hovedistandsættelse, som betales over afdelingens henlæggelser til forbedringer og fornyelse ud fra den levetid, forbedringen har. Det betyder, at henlæggelsen skal øges med det beløb, lejeren afdrager over huslejen. Når beløbet med renter er betalt, bortfalder lejeforhøjelsen eller afdraget. - Det lyder måske kompliceret, men det er faktisk administrativt meget enkelt og nemt for beboerne, siger Jens ErikKristensen. En forbedring er godt for beboeren og sparer samtidig afdelingen for istandsættelsesomkostninger. - Vi tror på, at råderet bliver mere populært og mere udbredt, fastslår han.