Boligselskaber

Lejere oprørte over at skulle indlemmes i ‘45

FREDERIKSHAVN: Beboerne i Boligforeningen Nordbos afdeling 14 på Borgmester Hassingsvej i Frederikshavn vil ikke finde sig i at blive tvangsindlemmet i Frederikshavn Boligforening af 1945. - Vi har en dejlig og velfungerende afdeling og kunne ikke forestille os at blive overtaget af en anden boligforening, siger Solveig Andersen, formand i afdeling 14 og medlem af hovedbestyrelsen i Nordbo. Alligevel insisterer formanden for ‘45, René Thorø, på at overtage boligerne på Borgmester Hassingsvej. Det må skyldes magtsyge, mener Solveig Andersen. - Så længe ‘45 ikke har styr på egne forhold, er der ingen grund til, at de skal overtage afdelinger fra andre boligselskaber, siger hun og henviser til ‘45s udlejningsproblemer, som skal løses med nedrivning af lejligheder. Hun er sikker på, at hendes holdning deles af flertallet af beboerne. - Jeg ved, at flere har meldt sig i andre boligforeninger og overvejer om de skal blive boende, hvis ‘45 overtager os. Det overvejer jeg også selv, siger Solveig Andersen. Nordbos afdeling 14 har gennem flere år delt vicevært med ‘45s afdelinger Højbo og Bakkebo, der ligger hus om hus med Nordbos afdeling 14. Solveig Andersens erfaring er, at afdelingsbestyrelser i ‘45 ikke bestemmer ret meget selv. - Der er ikke meget ved at have en afdelingsbestyrelse, hvis den ikke har noget sige, konstaterer hun. - Det har vi her. I Nordbo bliver ikke gennemført noget, uden vi bliver spurgt. Boligforeningen af 1945s krav om overtagelse bunder i en aftale, der blev indgået ved byggeriets start for otte år siden. Solveig Andersen tror, at bestemmelserne om beboerdemokrati giver beboerne en en ekstra mulighed for at trække i nødbremsen, så overdragelsen kan stoppes. Side 5