Lejere: Vi føler os trængt op i en krog

Et par fra Aars er magtesløse over for udlejerens manglende lyst til at fjerne problemer med fugt og svamp. Havde de boet i en anden kommune, havde situationen været anderledes

I ok­to­ber bad hus­le­je­næv­net Mike Ves­ter­ga­ards ud­le­jer om at gøre no­get ved de frit­lag­te rør og et stort hul i gul­vet i vas­ke­kæl­de­ren. Ind­til vi­de­re er der in­tet sket. Foto: Tho­mas Hansen

I ok­to­ber bad hus­le­je­næv­net Mike Ves­ter­ga­ards ud­le­jer om at gøre no­get ved de frit­lag­te rør og et stort hul i gul­vet i vas­ke­kæl­de­ren. Ind­til vi­de­re er der in­tet sket. Foto: Tho­mas Hansen

AARS:- Se, her ligger resterne af en paddehat. Mike Vestergaard bøjer sig ned og samler en tør barklignende genstand op. - Den her er meget gammel, men bare vent, så snart det bliver varmere, myldrer de frem igen, siger han i et toneleje, der afslører, at han bestemt ikke er glad for tanken. Han står i kælderen i det hus, hvor han bor til leje, og mørke plamager på væggen viser, at svampene sidste år levede godt på indersiden af murene. Men paddehattene er én ting. Derudover har Mike Vestergaard og hans kæreste, Louise Klarskov, problemer med plamager af mug og skimmelsvamp i soveværelse og vaskekælder, fugt i lejligheden og et kæmpemæssigt hul i vaskekælderens cementgulv. - Nogle gange står vandet så højt i kælderen, at vi er nødt til at tage gummistøvler på, når vi skal derned. Og det er jo ikke bare vand - der kommer også en masse snask med. Jeg ved ikke, hvad det er, og det vil jeg helst heller ikke vide, siger Louise Klarskov. Påbud hjalp ikke Problemerne opstod sidste sommer, og da deres udlejer, trods flere henvendelser fra parret, ikke ville gøre noget ved problemerne, klagede de i august til det lokale huslejenævn. To måneder senere, i slutningen af oktober, kom nævnets afgørelse: Problemerne med fugt og mug i både soveværelse og vaskekælder samt hullet i cementgulvet burde udbedres - og det skulle ske inden for en måned. I dag, fem måneder senere, er hullet i vaskekælderen ikke blevet mindre, og vindueskarmene i soveværelset er stadig sorte af mug. Udsigten til, at der vil blive gjort noget ved problemerne, er meget lille. - Der sker ingenting. Og der er ikke noget, vi kan gøre ved det, siger Mike Vestergaard. Ingen sanktioner Havde parret boet i en kommune med boligregulering, ville de have haft forskellige muligheder for at presse deres udlejer til at efterkomme huslejenævnets afgørelse. De ville kunne få nedsat lejen, indtil skaderne blev udbedret, eller få sat lejligheden i stand på udlejerens regning. Men boligreguleringsloven var ikke gældende i den gamle Aars Kommune, og ved kommunesammenlægningen blev den heller ikke indført i den nye Vesthimmerlands Kommune. Derfor kan Mike Vestergaard og Louise Klarskov ikke stille noget op over for den manglende istandsættelse af lejligheden. - Det er frustrerende, at vi ikke kan gøre noget, bare fordi vi bor i den ’forkerte’ kommune - vi føler os trængt op i en krog, siger Mike Vestergaard, som ikke har meget forståelse for, at der gælder forskellige regler kommunerne imellem: - Det er jo fuldstændig uhørt. Laver man en lovgivning, bør den være gældende i hele landet, siger han. Boligjagten indledt Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune, Jens Lauritzen (V), vil ikke kommentere den enkelte sag. Han vil derimod gerne forklare, hvorfor kommunen ved sammenlægningen valgte lejeloven frem for boligreguleringsloven: - I de fire gamle kommuner var det lejeloven, der var gældende. Det havde vi gode erfaringer med, og derfor valgte vi at fortsætte på den måde i den nye storkommune, siger han. - Og så befinder vi os jo på et frit marked. Så hvis man er utilfreds med den leje, man betaler, eller det sted, man bor, så må man jo flytte, siger Jens Lauritzen. Flytte vil Mike Vestergaard og Louise Klarskov rigtig gerne. De har opgivet kampen mod deres udlejer og er i stedet begyndt at se sig om efter et nyt sted at bo. De vil blive boende i Aars - boligreguleringslov eller ej - men alle nye boligmuligheder bliver kigget ekstra godt efter i sømmene - Vi stiller alle de dumme spørgsmål, og vi tjekker alle kroge og vindueskarme. Vi skal ikke risikere at stå i den samme situation én gang til, siger Louise Klarskov.