Boligselskaber

Lejere vil ikke være andenrangs-mennesker

Boligforening tager afstand fra forslag om at indskrænke stemmeretten for 1500 lejere

BRØNDERSLEV:- Lejere i en boligforening er vel ikke andenrangs-mennesker? Så kontant og bombastisk udtrykker formand for Boligforeningen P.M. i Brønderslev, Hanne Wulf sig. Baggrunden er, at der på generalforsamlingen onsdag aften stilles forslag om, at intet medlem kan have flere end 10 stemmer. Boligforeningen P.M. har 950 stemmer, mens den anden store boligforening, Boligforeningen Fredensbo, har 543 stemmer. Det er Ole Nørgaard, der stiller forslag om maksimalt 10 stemmer. Han finder det urimeligt, at de to boligforeninger kan præstere ca. 1500 stemmer i foreningen med 4200 medlemmer. - Vi har aldrig brugt vore stemmer, siger Hanne Wulf. Proceduren er den, at de medlemmer fra boligforeningen, der møder op, får en stemme hver. Boligforeningens formand disponerer så over resten. Stiller foreningen med 50 lejere, har formanden således 900 stemmer. - Man glemmer, at boligforeningerne er basis for antennelauget. Uden boligforeningerne var lauget ikke blevet en realitet. - Vi boligforeninger få rabat på kontingentet, men vi udfører også en del af arbejdet. Når der er post, afleveres alle breve til os, og brevene deles ud af ejendomsfunktionærerne. - Ligeså står vi selv for service, idet vi kontakter Dansk Kabel Service, hvis der sker fejl. - Vi lider også tabet, hvis en lejer flytter, uden at betale husleje og antennebidrag. - Og hvem skal man i givet fald bruge vore 10 stemmer. Skal det være lejere med blå øjne, lejere med endetallet seks eller lejere, der er født i 1958. - Vi kunne jo sige til antennelauget, at de må tegne hver enkelt lejer som medlem, og det ville jo være noget af en opgave at besøge ca. 1500 lejere, siger Hanne Wulf. Hanne Wulf er parat til at bruge sine 950 stemmer (fratrukket dem, der møder op), for at forhindre, at forslaget gennemføres. - Selv om vi aldrig har brugt dem, kan jeg blive tvunget til det, siger Hanne Wulssf. Ole Nørgaard finder det urimeligt, at der – ifølge vedtægterne – skal ca. 1500 mennesker til at stemme lejerne imod. - Brønderslev Hallen, der er kommunens største lokale, kan rumme 1300. Ole Nørgaard påpeger, at årsagen til forslaget er, at Egon Hassing, der var formand i fjor, på 2004-generalforsamlingen sagde, at man var parat til at bruge stemmerne. Udtalelsen fandt i forbindelse med en debat om programpakker.