EMNER

Lejerne får mulighed for indflydelse

HOBRO:For første gang i forbindelse med et byggeri i Hobro Boligforenings regi får kredsen af kommende lejere mulighed for direkte indflydelse i forbindelse med detailplanlægningen. Boligforeningen har valgt at nedsætte en baggrundsgruppe, og en halv snes interesserede meldte sig straks på informationsmødet. - Det er så tanken, at vi vil indkalde de pågældende til møder om den endelige tilsnitning af projektet, fortæller boligforeningens formand Mads Gammelmark. Fjordens Arkitekter - Bo Graugaard og Hauge Bjerre - har med deres streg selvfølgelig lagt de store linjer. Det gælder det rent arkitektoniske med boligblokkenes udformning, placering på grunden, forslag til indretning m.v. - Men der er stadig plads til, at lejerne kan sætte deres aftryk på byggeriet, lover Mads Gammelmark. På informationsmødet blev som eksempler på medindflydelse nævnt festsal, bofællesskaber, lejligheder til yngre handicappede samt dørtelefoner. - Men der kan være mange andre gode ideer, og dem vil vi naturligvis gerne have frem, så de måske kan blive indarbejdet i projektet, siger formanden.