Lokalpolitik

Lejerne i Skelund må til lommerne

SKELUND:Det kommer til at belaste lejerne af 10 lejligheder opført på den gamle krogrund i Skelund i 10 år, at man i den spæde begyndelse havde problemer med at få alle lejligheder udlejet. Siden 1. maj 2004 har alle lejligheder været udlejet, men på det tidspunkt var der oparbejdet et underskud på 128.089 kr. Det er der kun en – eller rettere 10 – til at betale, nemlig lejerne, der må acceptere en huslejestigning på knap ni procent. Det skulle ifølge Hadsund Ældreboligselskab betyde, at man kan indhente underskuddet i løbet af 10 år. At gøre det hurtigere vurderes at gøre ondt værre, da man risikerer, at lejerne flygter ved højere stigninger i huslejen. For Hadsund Kommune betyder det stigende udgifter til boligstøtte. Hvor meget har man ikke regnet på. Byrådet havde dog ikke andet valg end at godkende huslejestigningen og gjorde det da også enstemmigt. Flere stemmer lod sig dog høre, inden det kom så vidt. Blandt andet fra Annie Sørensen (S), som ud over at være byrådsmedlem også har sæde i bestyrelsen for boligselskabet. - Det er beklageligt med en så kraftig huslejestigning, men det er godkendt af bestyrelsen, så vi krydser fingre for, at der fortsat er fuld udlejning, sagde hun. Mogens Jespersen (V) udtrykte nogen bekymring i den henseende, eftersom huslejen nu matcher den, der gælder på Torvet i Hadsund. - Og ikke for at forklejne Skelund, men huslejen bør trods alt være højere i større byer, sagde Mogens Jespersen og anførte, at to private udlejningsbyggerier er på vej til at øge udbuddet i Skelund. Det fik ham til at rejse spørgsmålet, om ikke byrådet kunne kræve, at der der var en større margen i de budgetter, man har til godkendelse, inden byggerierne går i gang. - Det er en fin ide, og jeg tror også, det kan lade sig gøre. Den synes jeg bestemt, vi skal forfølge, sagde borgmester Karl Christensen (S).