Lejerorganisation: Det er stavnsbinding

Spar Nords udlejningsmetoder møder hård kritik - samtidig har banken stort besvær med at afsætte boligerne

NORDJYLLAND:Lejernes Landsorganisation retter nu et frontalangreb mod Spar Nords metoder, når det gælder udlejning af ungdomsboliger i en nybygget ejendom på Blegkilde Allé i Aalborg. LLO vurderer, at Spar Nord bryder lejeloven, når banken stavnsbinder lejerne og deres penge ved at kræve en række økonomiske modydelser og ved samtidig kun at udstede lejekontakter af et års varighed. Organisationen er blandt andet forarget over bankens krav om, at alle lejere skal være såkaldte stjernekunder og dermed binde hele deres privatøkonomi til pengeinstituttet. Til gengæld får lejerne en kassekredit på 50.000 kr. og tilbydes en mere fordelagtig rente. - Banken har ingen ret til at kræve den form for modydelser. Det står klart og tydeligt i lejeloven, at en udlejer ikke må stille betingelser, som ikke er et led i lejeaftalen. Det eneste, udlejeren må forlange, er for eksempel overholdelse af viceværtpligter, som har direkte forbindelse med lejemålet. Ellers kunne udlejerne jo frit forlange alverdens ting af dem, der lejer deres boliger, og det er helt urimeligt at tvinge folk ind i den slags økonomiske aftaler, siger Jesper Larsen, økonom i Lejernes Landsorganisation. LLO anklager samtidig banken for at bryde reglerne for tidsbestemt udlejning. Spar Nord udlejer kun boligerne for et år ad gangen, hvorefter lejerne skal dokumentere at de er under uddannelse for at få lov at blive boende. Det er ifølge LLO et klart brud på de rettigheder, lejeren ifølge lejeloven har. - Det er kun offentligt støttet boligbyggeri, for eksempel kollegieboliger, der kan stille den slags betingelser. Her er der jo tale om en privat udlejer, som kun må sætte en tidsgrænse for lejeren, hvis der er en konkret grund til, at lejeren skal flytte efter et år - for eksempel kan en forestående ombygning kræve, at lejeren flytter, men det er jo ikke tilfældet her, siger han og erklærer sig rystet over bankens fremgangsmåde. Få deler stjernestunder Direktør i Spar Nord, Lars Møller, påpeger, at banken har rådført sig med flere jurister undervejs og mener ikke, at banken har foretaget sig noget forkert. - Vi synes, at det er rimeligt nok at forlange noget for noget, når vi lejer boligerne ud, og ifølge den vurdering, vi har fået foretaget, er alt foregået i overenstemmelse med lovgivningen. Men viser det sig, at der er begået fejl, kigger vi på det igen, siger han til NORDJYSKE. Han påpeger, at boligbyggeriet blev opført for at hjælpe unge studerende til en bolig i Aalborg, og det er netop målsætningen om, at boligerne skal komme de studerende til gavn, der har fået banken til at indføre en tidsbegrænsning på et år. - Efter et år skal lejerne blot dokumentere, at de stadig er aktive på en uddannelse - vi kontrollerer ikke, om de stadig er kunder i banken og smider dem heller ikke ud, selv om de ikke er kunder hos os længer. Vi kan ikke i vores vildeste fantasi forestille os, at de har lyst til at skifte, siger Lars Møller. Foreløbig har langt færre stjernekunder end ventet dog taget del i stjernestunderne på Blegkilde Allé - af de 78 lejligheder er kun 47 udlejet, selv om banken begyndte at leje boligerne ud midt på sommeren, og de første lejere flyttede ind i Spar Nord Huset 1. september. At interessen trods massiv markedsføring har svigtet, har ganske vist fået Spar Nord-folkene til at overveje tingene en ekstra gang, men de fastholder retten til at leje ud til egne kunder. - Vi spekulerer selvfølgelig meget over, hvorfor boligerne ikke er lejet ud endnu. Det er blandt andet inde i overvejelserne, om priserne skal sænkes. Men vi bestemmer selv, hvem der skal bo i huset, siger Lars Møller.