Lejlighederne er revet væk

Omkring 70 interesserede er allerede skrevet på ventelisten

HOBRO:Selv om hele projektet endnu kun er i planlægningsfasen, er lejlighederne i det påtænkte byggeri på hjørnet af Adelgade og Biesgade i Hobro på det nærmeste revet væk. Det er de på den måde, at omkring 70 interesserede er blevet skrevet op til en af de ialt 63 planlagte lejligheder på grunden. 44 havde rettet henvendelse til boligforeningen allerede forud for informationsmødet, og efter at være blevet orienteret om projektet, valgte yderligere 18 at skrive sig på listen. I går kimede telefonen så atter på boligforeningens kontor med opringninger fra fortrinsvis ældre, der gerne vil bo på stedet. - Jeg har aldrig tidligere oplevet så stor interesse for et byggeprojekt, men omvendt er det jo heller ikke hver dag, man får chancen for at rykke direkte ind på Rådhuspladsen. Mere centralt kan man jo ikke komme til at bo, siger Hobro Boligforenings mangeårige forretningsfører Leo Nielsen. Selv om man er skrevet op på ventelisten, er er det dog alt for tidligt at begynde at glæde sig. For det første har projektet endnu ikke været gennem den politiske mølle. Her kan det blive bremset og forkastet. For det andet vil et tilbud om en lejlighed også være underlagt de almindelige regler, Hobro Boligforening håndhæver. - Vi arbejder ud fra en oprykningsventeliste, og i praksis betyder det, at vore nuværende lejere har førsteret. Derfor vil lejlighederne først af alt blive tilbudt de af vore medlemmer, som har ladet os forstå, at de gerne vil bo et andet sted. Først derefter vil eventuelt ledige lejemål blive tilbudt folk, der endnu bor i eget hus, men som blot er skrevet på venteliste - og som har indmeldt sig i boligforeningen forklarer Leo Nielsen. Et tredje aspekt i forbindelse med udlejningen er den aftale, der i forbindelse med byggeri vil blive indgået med Hobro Kommune. - I teorien kan man politisk bestemme, at kommunen skal have visitationsretten til samtlige lejligheder. Sker dette, vil vores venteliste være helt uden betydning,. Kommunen kan selvfølgelig også bestemme, at den kun vil have råderet over eksempelvis 0, 10 eller 30 lejligheder. Det ved vi ikke noget om på nuværende tidspunkt, siger Leo Nielsen.