Lejlighedskøb uden energimærke

?Jeg har købt en ejerlejlighed. Der medfulgte ikke energimærke, og jeg troede, at jeg - ligesom sidste gang jeg købte ejerlejlighed - kunne aftale med sælger, at vi kunne dele den udgift, som sælger sparer. Men det vil min advokat ikke være med til. Han siger, at det må han ikke. Hvordan hænger det sammen? !I store ejendomme udarbejdes årligt energimærkning. Ved salg har køber krav på supplerende energimærkning. Ved salg af ejerlejlighed i en mindre ejendom har De som køber krav på energimærkning. De kan undlade at benytte Dem af det krav, De har. Men Deres advokat må ikke "medvirke til forsøg på at omgå en ufravigelig lovbestemmelse for derved at opnå en økonomisk fordel for sin klient". Med denne begrundelse har et flertal i Advokatnævnet tildelt en advokat en irettesættelse. Sælger kan tilbyde Dem noget for at undgå, at De kræver det energimærke, som De har krav på. Sælger kan ikke sikre sig, at De ikke efterfølgende fortryder. Men den risiko må sælger selv tage stilling til. De må således selv forestå forhandlingerne med sælger – forhandlinger der består i, at sælger befries for noget, han er forpligtet til.