Lokalpolitik

Lejrplads er ikke på plads

HADSUND:Amtslige og kommunale embedsmænd skal i fællesskab gøre et sidste forsøg på at finde et sted på Als Odde, hvor der kan oprettes en primitiv lejrplads, og som både tager hensyn til gældende miljømæssige restriktioner og til kommende brugeres ønsker. Sådan har det kommunale teknik og miljøudvalg besluttet at lande sagen, som udvalgsformand Knud Christensen ikke har meget lyst til igen at se på udvalgets dagsorden. I januar var tonen en ganske anden; dengang besluttede udvalget at klage til Naturklagenævnet, fordi man var utilfreds med amtets vægring imod lejrpladsen og - skinnede det igennem - Nordjyllands Amts generelle behandling af Hadsund Kommune. Formanden for amtets teknik og miljøudvalg, Niels Kristian Kirketerp erkendte, at amtets embedsmænd nok havde optrådt lidt firkantede i den pågældende sag, men efterlyste i øvrigt en smule fleksibilitet fra kommunens side. Så mente han, at mange problemer kunne undgås. Han afviste, at amtsudvalget har noget udestående med Hadsund Kommune og ønskede sig et godt, afslappet forhold parterne imellem. På den baggrund tog Knud Christensen initiativ til et "politisk/administrativt" møde. Mødet blev afholdt, og der udspandt sig ifølge Knud Christensen en fornuftig snak. Amtet fastholdt dog en placering, som kajakroerne imidlertid ikke finder egnet, og nu overlades det altså til embedsmændende at prøve én gang til.