Lektiecafé for flygtningebørn

Aars Bibliotek lægger lokaler til nyt tiltag båret af frivillige

AARS:Aars er på vej til at få en ny café. En lektiecafé vel at mærke. Caféen bliver indrettet i kælderen under Aars bibliotek, hvor det indtil videre er meningen, at den skal have åbent én til to dage om ugen. Bag ideen står Karin Holt og Alice Lund Jensen, der begge er ansat på biblioteket. De blev optaget af tanken om en lektiecafé i det vesthimmerlandske på en temadag i København i foråret, hvor en række andre bibliotekers ansatte fortalte om gode erfaringer. Målgruppen er i første omgang etniske børn. - Men på sigt kan det være at lektiecaféen åbner for danske børn også, siger Karin Holt. Første skridt bliver taget i morgen aften, når Aars Bibliotek er vært ved et møde for de frivillige, der allerede har meldt sig. - Vi er foreløbig oppe på otte, ni frivillige, men vi kan sagtens bruge flere, lover Karin Holt. På mødet på biblioteket vil der være en lærerrepræsentant til stede fra Aars Skole. - Det umiddelbare mål med mødet er at få afstemt forventningerne til lektiecaféen. I praksis begynder arbejdet formentlig om en måneds tid. Når målgruppen i første omgang er invandrer -og flygtningebørn, så er det fordi deres forældre umiddelbart har sværest ved at hjælpe dem med lektierne, påpeger Karin Holt. Derfor er Dansk Flygtningehjælp også involveret i projektet som sparringspartner.