Aarhus

Lempede fangstregler i ny åleplan

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

ÅRHUS:Klager fra ålefiskere er i vidt omfang imødekommet af Fiskeridirektoratet, der med en ny bekendtgørelse skal opfylde EU's målsætning om at halvere fangsterne af den alvorligt truede art. De endelige regler betyder, at flere får lov kan fortsætte med fiskeriet. Fritidsfiskere får også lov at fange ål i ferskvand, hvor et stop var planlagt. Bestanden af ål i hele Europa er faldet 99 procent i løbet af de seneste 30 år. /ritzau/