Lendum føler sin skole truet

Selv om skolen ikke figurerer i kommunens udspil, så frygter borgerne i Lendum og Stenhøj, at andre vil bringe den i spil til lukning.

Borgere i Lendum og Stenhøj er urolige over rygter om, at andre skoler vil pege på Lendum Skole som et emne til at lukke. Derfor er der nu indkaldt til borgermøde i forsamlingshuset.Foto: Henrik Louis

Borgere i Lendum og Stenhøj er urolige over rygter om, at andre skoler vil pege på Lendum Skole som et emne til at lukke. Derfor er der nu indkaldt til borgermøde i forsamlingshuset.Foto: Henrik Louis

Et stigende antal børnefamilier har i den senere tid valgt at bosætte sig i Lendum, og i flere tilfælde har det været en væsentlig faktor, at byens skole ikke er blandt de 11 skoler, som er bragt i spil til lukning i en ny skolestruktur for hele Hjørring Kommune. - I den senere tid har vi fået syv nye børnefamilier til byen, som har givet flere børn til børnehaven og flere elever til skolen. - Vi kan mærke vi er midt i en brydningstid. Nogle forældre, som jeg har snakket med på kontoret, har sagt, at de foretrækker, at deres børn starter i en mindre skole. Og så har det været en væsentlig faktor for valget af Lendum, at skolen ikke lukker til august 2011, og at de kan godt li' pædagogikken. Det er interessant, siger skoleleder Per Aaen. Samtidig tæller det formentlig for bosætning i Lendum og Stenhøj, der hører til skoledistriktet, at der fortsat er en række relativt billige huse til salg. Vil være på forkant Alligevel er de to byers foreninger og skolen kommet helt op på mærkerne i den aktuelle debat om skolestrukturen. Mandag 20. september kl. 19 er der et stort borgermøde i Lendums forsamlingshus for alle interesserede. - Vi er vidende om, at der fra en anden skole vil blive stillet forslag om at lukke Lendum Skole. Og da der på byrådsmødet før skolestrukturen blev sagt, at alt kan komme i spil, hvis der kommer andre forslag udefra, så vil vi ikke sidde med hænderne hvilende i skødet, men tage udviklingen op forkant, oplyser Per Aaen. På spørgsmålet om hvilken skole, der vil bringe Lendum i spil svarer han: - Tversted. Borgermødet skal bruges til at samle argumenter for at bevare børnehave, sfo og skole i Lendum. Sammenligning af skoler Et kig på de to skolers hjemmesider viser at der pt. er 111 elever i Lendum og 118 i Tversted. Men der er stor forskel på elevtallet for de yngste årgange. Mens der er i Lendum er henholdsvis 19 og 18 børn i 0. og 1. klasse, så der i Tversted kun 11 elever i 0. kl. og 12 i 1. klasse. Tversted har borgermøde 21. september. Entydig tilknytning til Sindal Forældre med børn i Lendum Skole er allerede i det nye skoleår blevet hørt en gang om deres holdning. Det drejer sig om en afstemning om, hvor de foretrækker deres børn går efter 6. klassetrin. Til Sindal eller Tårs. Her svarede 95,5 procent, at de vil bevare tilknytningen til overbygningen i Sindal. - Resten fordelte sig ligeligt mellem Tårs og Gærum. Vi havde ikke Gærum med til alternativ, men det har nogle forældre selv skrevet på sedlen, oplyser Per Aaen. 92,5 procent af alle forældre deltog i afstemningen.