Nibe

Lene Garsdal

@$:58 år Født i Brønderslev Gift med Hasse Mortensen Bopæl i Nibe/København 1973: Uddannet læge 1990: Uddannet speciallæge (arbejdsmediciner) 1991: Meldt ind i SF 2001: Valgt til Folketinget