Lene Hansen inviterer Klimaministeren på besøg

Brønderslevs borgmester Lene Hansen har inviteret Martin Lidegaard, den nye Klima- og Energiminister, på besøg i kommunen.

Martin Lidegaard - inviteres til Brønderslev.

Martin Lidegaard - inviteres til Brønderslev.

Invitationen kommer som en opfølgning på Carsten Hansens besøg for godt 14 dage siden. Den nye regering har lagt op til, at dens ministre gerne vil ud og se virkeligheden og besøge forskellige egne af Danmark. Det bør kommunerne efter Lene Hansens opfattelse udnytte, og derfor har hun da også inviteret Martin Lidegaard: "Jeg er meget optaget af klimadagsordenen, som efter min mening fylder for lidt i kommunerne endnu. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi i kommunen fik mulighed for at drøfte fremtidens energiforsyning, vindmøller og biogas med ministeren. Vi oplevede med Carsten Hansen en videbegærlig og interesseret minister, der viste stor lydhørhed over for bl.a. landdistrikternes særlige udfordringer. Hun vil derfor også benytte et eventuelt besøg fra Martin Lidegaard til mulighed for at drøfte med ministeren, hvordan staten kan være med til at bane vejen for, at kommunerne bliver mere klimavenlige: " Der er f.eks. uklarhed om, hvilke statslige interesser, der vægter højest i forhold til Danmarks internationale forpligtelser om øget anvendelse af vedvarende energi. Som eksempel kan jeg give, at opsætning af vindmøller kan karambolere med kirkelige interesser eller landskabsmæssige interesser. Og så efterlyser jeg også mere koordinering. Som det er i dag, er det selv op til kommunerne f.eks. at afgøre, om man vil arbejde med strategisk klima- og energiplanlægning. Det betyder, at kommunegrænser kan vanskeliggøre udviklingen", forklarer Lene Hansen. Hun afviser ikke, at flere ministre inviteres på besøg: - Det er jo nu, der er mulighed for at påvirke ministrene og den politik, de vil føre. Samtidig mærker jeg også en oprigtig interesse for at blive klogere på det resortområde, man nu har fået tildelt."