EMNER

Let adgang til farligt bombestof

Kvælstof med høj koncentration af eksplosivt kemalie er helt almindelig i grovvareselskabernes sortiment.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den højpotente ammoniumnitrat-gødning, som kan bruges til sprængstof (og bliver det kommercielt for eksempel i mineindustri. Arkivfoto: Martin Damgård

Som i Norge vil en politisk ekstremist også i Danmark uden større anstrengelser kunne skaffe sig midler til djævelske gerninger: våben og bomber. I perioder af året kan der hos danske landmænd ligge råvarer til bomber så store, at de kan vælte bydele, og våben kan erhverves lovligt. - Det har været kendt i mange år, at ammoniumnitrat i en vis koncentration kan bruges som bestanddel i sprængstof. Derfor solgte man det tidligere iblandet kalk, kalkammonsalpeter. Men i dag er den rene form, N34 (kvælstofgødning med 34 procent indhold af ammoniumnitrat, NH4NO3, red.) almindeligt distribueret og anvendt, oplyser chefkonsulent for husdyr og miljø i landboforeningen Agri Nord, Jørgen Evald Jensen: Direkte fra skib For at undgå ulykker må det ikke distribueres i løs vægt, men kun i storsække á 700 kg. Det ligger heller ikke på lager hos grovareselskaberne, men distribueres direkte fra skib til landmand, oplyser DLG og Hedegaard Agro. Private kan ikke købe højkoncentreret ammoniumnitrat, det vil sige over 16 pct. Det blev forbudt fra september 2008 som en del af regeringens antiterrorpakke, blandt andet under indtryk af en bombe i Vollsmose, der var konstrueret med kunstgødning som vigtigste ingrediens. Vil gennemgå reglerne Men landbrug og gartnerier kan. Det skal indberettes til myndighederne, dog af helt andre årsager: - Det skal fremgå af gødningsregnskabet, som udarbejdes af hensyn til vandmiljøbeskyttelsen, fortæller Jørgen Evald Jensen. Justitsminister Lars Barfoed (K) bebudede mandag, at han vil gennemgå reglerne for salg af kunstgødning for at vurdere, om der skal ske yderligere stramninger og registreringer. - Myndighederne kan bare trække tallene fra gødningsregnskaberne, bemærker Jørgen Evald Jensen. Erkendt risiko Han betegner den højkoncentrerede ammoniumnitrat som en gængs vare og erkender, at det kan udgøre en risiko. - Men det er også mit indtryk, at folk er bevidste om det, siger han. - Vi har pligt til at være opmærksom på de, der køber, oplyser koncerndirektør Lars Johansen, DLG. De mængder, der anvendes på et landbrug, kan sagtens udgøre både 50 og 100 tons. Der går typisk én tons N34 pr. tre hektar. Det vurderes, at der til terrorbomben i Oslo er anvendt nogle få tons kunstgødning. Meget ustabil Opskriften er enkel, men farlig. - Den eksplosive blanding er stærkt ustabil. Den, der forsøger sig, kommer som regel selv af dage, advarer Jørgen Evald Jensen. I princippet kan dansk landbrug undvære den højkoncentrerede ammoniumnitrat. - N34 udgør 20.000 - 25.000 tons af et samlet gødningssalg på op til 850.000 tons i Danmark. Det vil ikke være noget stort tab at tage den ud af sortimentet. Men den er vidt udbredt på verdensmarkedet og kan altså skaffes af folk med onde hensigter, siger Lars Johansen fra DLG. Hos nordjyske Hedegaard Agro udgør den en-to procent af det samlede gødningssalg og sælges i følge adm. direktør Søren Rathcke til landmænd, der går efter en low-cost gødning. SF's fødevareordfører, Kristen Touborg, opfordrer justitsministeren til at indføre samme grænse på 16 procent kvælstof i ammoniumnitrat-gødning i landbruget, som gælder for haveejere.