EMNER

Let nu låget på statskassen

Jeg synes, at det efterhånden er blevet for meget med de besparelser, vi ser ude i kommunerne

– og for den sags skyld også i regionerne, specielt når det af hensyn til statens finanser ikke er nødvendigt, og jeg forstår godt borgerne rundt om protestere imod nedskæringer på børne- og ungeområdet, ældreområdet og i sundhedsvæsnet. I situationen er det bare meget vigtigt at holde fast i, hvor kravet om besparelser kommer fra. Vi lokale politikere ønsker ikke disse besparelser, men regeringen har givet kommunerne og regioner så stramme tøjler, at den eneste mulighed for, at leve op til aftalerne med regeringen er besparelser, og indskrænkninger på de områder, hvor der bruges flest penge. Jeg ved ikke, hvorfor regeringen har givet kommunerne og regioner så stramme betingelser for væksten i de kommende år. Nogle borgerlige ministrere siger, at der har været et overforbrug i kommunerne igennem de sidste mange år, men sådan opfatter jeg det ikke. Se bare vore nedslidte vore skoler er. Stillinger på børne- og ældreområdet er skåret væk, og alle offentligt ansatte løber stærkere og stærkere for hvert år, der går. Vi, der er i arbejde og sidder i eget hus, har ganske vist fået flere penge mellem hænderne under den siddende borgerlige regering, men begejstringen over den forbedrede privatøkonomi blegner mere og mere, når vi ser, hvem der skal betale regningen: De svageste i vort samfund. Derfor synes jeg, det er rart at se den solidaritet og det engagement, mange borgere viser ved at protestere mod nedskæringer - som slet ikke er nødvendige lige nu, hvor det går rigtig godt med samfundsøkonomien. Ved at kommunerne og regioner er blevet større ligger der naturligvis nogle rationaliseringsgevinster, men det varer flere år, inden de kan indfries. Derfor mener jeg, at regeringen bør lette på statskassens låg nu og afsætte flere penge til kommunerne og regionerne her i de første år, hvor der er mange sammenlægningsudgifter. Regeringen siger: ”Vi er nødt til at beskære velfærden for at kunne bevare velfærden”. Sikke noget vrøvl. Der er plads til, at vi kan behandle hinanden ordentligt, og tage vare på de svage i vort samfund, uden det er tale om overbudspolitik.