Lokalpolitik

Let omgang med driftsbudget 2012

Forslag til driftsbudget for Hjørring Kommune i 2012 havde et minus på 34 millioner på bundlinien, men ved den sidste behandling i økonomiudvalget blev underskuddet dækket ind.

Derfor kunne udvalget til førstebehandlingen i byrådet lægge et budget frem med et forventet plus på 4,3 millioner kroner. Hele driftsbudgettet rummer udgifter og indtægter på ca. 3,9 milliarder kroner. Forvandlingen af driften fra minus til plus er sket ved at halvere en likviditetsopbygningspulje. Det er 20 millioner kroner. Puljen er ikke så nødvendig i øjeblikket, idet den sidste prognose for likviditeten siger, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2011 ligger på 208 millioner kroner. En handleplan til at nedbringe merforbrug skaffer 16 millioner kroner. Desuden regner økonomiudvalget med at reducere driftsudgifterne med 5 millioner kroner via strukturændringer i forvaltningen. Det er også skatteforhøjelsen vedtaget i 2009, der har gjort opgaven med lave budget 2012 lettere. Viggo Bilde, Lokallisten kaldte beslutningen rettidig omhu. - Hvis ikke vi havde gjort det, så havde vi stået med udfordring mere på 72 millioner kroner, sagde han. Endelig skal nævnes, at Hjørring som særligt vanskeligt stillet kommune næste år får et ekstra statstilskud på 21 millioner kroner.