Hjørring

LET-udvalg lægger op til, at fokus rettes mod tre hovedopgaver

HJØRRING:Turistservice og modtageapparat, PR og markedsføring samt innovation og produktudvikling. Det er de tre punkter LET-udvalget mener der skal lægges hovedvægt på i et fremtidigt opgavesæt for Hjørring Kommune på turismeområdet. - Det er en spændende udvikling vi er ved at sætte gang i, siger udvalgsformand Knud Rødbro efter at LET-udvalget behandlede et arbejdsnotat. En af opgaverne bliver at finde snitflader mellem den kommunale aktør og en tværkommunal aktør som Toppen af Danmark. - Samarbejdet i Toppen af Danmark er fastlagt for 2008, og det er indstillingen i LET-udvalget, at det skal fortsætte. Måske kan der blive ændret i organisationen i forhold til i dag, siger udvalgsformanden. Han henviser til at de samme kommuner, som står bag TaD, nedlægger Vendsyssel Udviklingsråd. - Personligt er lidt ked af, at det sker. VUR har skabt mere udvikling end jeg havde forventet. Også på turismeområdet, siger han. En beslutning om det fremtidige opgavesæt for Hjørring Kommune forventes at være på plads inden sommerferien, så det kan få konsekvenser for budgettet for 2009.

Forsiden