Lettelser på rette tid og sted

Skattelettelser kan være et fantastisk redskab til at skabe vækst og beskæftigelse. Det har jo senest vist sig med Forårspakken fra 2004.

Det er jo bl.a. skattelettelserne i Forårspakken, der lagde grunden til den optimisme og massive vækst i økonomi og beskæftigelse, som også smitter grundigt af på Nordjylland i disse måneder og år. Derfor er det godt, at Jakob Axel Nielsen som ny konservativ skatteordfører slår fast, at de konservative fortsat ønsker skattelettelser. Det gør vi også i Venstre... når der er råderum til det - og der ikke er andre opgaver, der kalder på opmærksomhed og ressourcer. Der er kun to regeringer, der har præsteret skattelettelser i den nyere Danmarkshistorie. Det er Poul Hartlings smalle Venstre-regering i 1970erne og den siddende VK-regering under Anders Fogh Rasmussen. Socialdemokratiske skatte- og finansministre har konstant skruet på skatteskruerne for at opsuge stadig større dele af befolkningens indtægter i statskassen. Senest praktiseret af Mogens Lykketoft og Ole Stavad i 90erne, hvor det i særlig grad var familier med de mindste indkomster, der blev ramt af nye socialdemokratiske skatter og afgifter, som dukkede op konstant. Det er heldigvis slut med VK-regeringens skattestop. Men jeg vil kraftigt advare nogen mod at stille befolkningen store skattelettelser i udsigt. De succesrige skattelettelser i 2004 er et produkt af en samlet politisk strategi, som bæres igennem af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Det er en økonomisk politik, hvor forbedring af adskillige af den offentlige sektors kerneydelser går hånd i hånd med skattestoppet. Derfor kan man ikke opstille den tese, at borgerlige til hver en tid gennemfører skattelettelser på bekostning af investeringer i den offentlige sektor. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har overgået SR-regeringerne, når det gælder investeringer i offentlig velfærd. Og vi er ikke færdige med at investere i en bedre offentlig sektor. Vi står foran en årrække med en voksende gruppe af ældre, som har brug for pleje og omsorg. Vi opruster folkeskolen og hele uddannelsesområdet. Vi opruster på børnepasning, i ældrepleje og på sygehuse. Samtidig kører økonomien på kanten af en overophedning, hvor der allerede er mangel på arbejdskraft i en lang række brancher. Der er simpelthen ikke plads til nye lempelser af finanspolitikken i form af skattelettelser. Tiden er ikke til skattelettelser. Skattelettelser er ikke svaret på alt – og ikke det eneste, der tæller. Skattelettelser er i det hele taget ikke noget, man taler om - men noget, man gennemfører, når tid er. Det er et redskab, der skal bruges intelligent som led i en samlet økonomisk strategi. Det har Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti gjort før. Det skal vi gøre igen. Når forudsætningerne er til stede. Når det tjener Danmark bedst.