Lettere adgang

Under overskriften "Væk med bøvlet" lancerede beskæftigelsesministeriet forleden 46 nye initiativer, som skal mindske bureaukratiet i beskæftigelsesindsatsen.

Dansk Folkeparti har været med i arbejdet, og særligt et af forslagene har vi kæmpet ekstra hårdt for at få med på listen. Det handler om reglerne for medhjælpende ægtefæller i selvstændige virksomheder. Tidligere var det svært for ægtefæller at dokumentere, hvis de ikke længere var aktive i familievirksomheden, og derfor berettiget til dagpenge. Den nye ordning er forholdsvis simpel, og bygger på at en tro og love-erklæring, underskrevet af begge ægtefæller, giver den medarbejdende ægtefælle ret til at udtræde. Hvis ægtefællen én gang er udtrådt og derefter genindtræder, skal der gå mindst to år, inden den pågældende igen kan udtræde og få ret til dagpenge eller efterløn. Det nye forslag bliver selvsagt en lettelse for de mange medhjælpende hustruer og ægtemænd, som der heldigvis er god tradition for at have i især de mindre selvstændige virksomheder. I takt med, at flere af disse virksomheder beklageligvis har måttet skære ned for udgifterne, er flere ægtefæller blevet trukket ud af firmaet, og tilsvarende flere derfor rendt ind i problemerne med at bevise, at de vitterligt er arbejdsløse. De mange nye initiativer skal nu til behandling og afstemning i Folketinget, og jeg er sikker på, at Dansk Folkepartis forslag om medhjælpende ægtefæller nok skal blive vedtaget, og der i det hele taget kan komme en mindre bøvlet beskæftigelsesproces for de ledige.