Videregående uddannelser

Lettere at læse videre

University College Nordjylland og Aalborg Universitet klar til tættere samarbejde, der skal gøre det lettere at tage en kandidatgrad eller ph.d.

Nye studerende på Aalborg Universitet. Måske kan de i fremtiden få medstuderende fra University College Nordjylland.

Nye studerende på Aalborg Universitet. Måske kan de i fremtiden få medstuderende fra University College Nordjylland.

- Jeg tror, at det ender med en fusion mellem os og universitetet i løbet af fem-ti år. Det er min personlige holdning og ikke noget, UCN som sådan har taget stilling til. Meldingen kommer fra rektor Niels Horsted, University College Nordjylland (UCN), der samler en lang række sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. Tanken om et tættere samarbejde eller en direkte sammenlægning af UCN og Aalborg Universitet er dukket op med den nye regerings fordeling af opgaverne. Under samme hat Alle uddannelser højere end gymnasier og ungdomsuddannelser er nu samlet under én hat, som bæres af uddannelsesminister Morten Østergaard (R). Tidligere hørte UCN til hos Undervisningsministeriet, mens AAU var underlagt Videnskabsministeriet. Også rektor Finn Kjærsdam, AAU, erklærer sig rede: - Jeg vil gerne snakke om tættere samarbejde, og for så vidt også fusion, hvis det relevant, siger han. Finn Kjærsdam tror ikke, at en fusion vil give særlige stordriftsfordele, og hverken han eller Niels Horsted trro på de store ændringer, når det gælder tilskuddet pr. studerende, det såkaldte taksameter. Uddannelsesmæssige fordele Men der er andre gevinster at hente. - Det vil give mange fordele uddannelsesmæssigt, for det bliver lettere at gå fra bachelor til kandidat og ph.d. Samtidig kan det blive en stor fordel for Nordjylland, hvis vi kommer først. Så kan vi nemlig etablere videnscentre for professionsuddannelser, siger Finn Kjærsdam. For fem år siden ville det daværende Sundheds-CVU, som omfattede sundhedsuddannelserne, og Aalborg Universitet gerne fusionere. Det blev afslået af undervisningsminister Bertel Haarder (V). I stedet blev Sundheds-CVU lagt sammen med det tilsvarende pædagogiske CVU og siden Nordjyllands Erhvervsakademi til UCN.