Skolevæsen

Lettere at lave klub for 10-13 årige i SFO

Antal krævede tilmeldte børn sættes ned og forældrebetaling får et hak opad

LØRSLEV:I Lørslev og omegn oplevede forældre for et år siden, at der ikke var tilstrækkelig tilslutning til at oprette en klub i SFO-regi, fordi politikerne forlods havde bestemt, at der skal være 12 tilmeldte børn. Nu får skolebestyrelserne mulighed for at sige deres mening om et nyt udspil, som børne- og kulturudvalget vil sende til høring, og som betyder, at der kun skal 8 tilmeldinger til at oprette en klub. - Vi er klar over, at 12 kan være et svært talt at nå op på, og at der er nogen som virkelig har et behov. Derfor kommer vi med en ny model, der skal gøre det lettere at lave en klub. Modellen koster lidt mere, men vi sætter også forældrebetalingen op, siger børne- og kulturudvalgsformand Arne Boelt (S) efter et udvalgsmøde. Det koster i dag 500 kroner om måneden at tilmelde et barn til en SFO-klub, som er for skolebørn, som er blevet for gamle til at være tilmeldt den almindelige skolefritidsordning. Hvis udvalgets forslag vedtages, så er det hensigten at opkræve 600 kroner om måneden. Der findes i dag SFO-klubber i Lendum og Astrup. Udvalgets nye indstilling skal også være med til at imødegå et forældrepar, der har klaget over, at deres barn, der går i 4. kl. på Lørslev Skole, ikke fortsat kan blive passet i SFO. - Vi har megen sympati for at det er nødvendigt at få barnet passet, når far og mor tager tidligt hjemmefra, men udvalget kan ikke imødekomme ønsket om fortsat pasning i SFO, siger Arne Boelt og henviser til den lettere mulighed for at Lørslev også kan oprette en SFO-klub. Dyrere tilbygning Udvalget havde andre punkter på dagsordenen, der berører Lørslev-området. Tilbygningen til Lørslev Skole og Mariehuset blev godt 26.000 kroner dyrere end der var afsat i anlægsrammen til byggeriet. Især udgravningsarbejdet blev væsentlig dyrere end anslået, og udvalget indstiller anlægsregnskabet på knap 1,6 millioner kroner til godkendelse. Ilbro-Lørslev Idrætsforening har søgt om aktivitets-tilskud til 83 medlemmer under 25 år, og det siger udvalget ok til. Tilskuddet kan maksimalt blive på 10.906 kroner.