Lettere for landmænd at udvide besætning

Amtets politikere vil fremover kun bruge krudt på de store husdyrbesætninger

NORDJYLLAND:Fremover bliver det lettere for landmænd med mindre husdyrbesætninger i Nordjylland at få lov til at udvide. Medlemmerne af amtets teknik- og miljøudvalg besluttede i går, at de ikke mere vil blande sig i småsagerne, men i stedet vil koncentrere kræfterne om landbrugene med de mange køer eller svin. - Gennem det seneste års tid har politikerne gang på gang underkendt forvaltningens indstillinger om udvidelse af husdyrbesætninger. Og forvaltningen har følt, at den politiske side godkendelsesproceduren har været ved at køre helt af sporet, forklarer Niels Kr. Kirketerp (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Nordjyllands Amt. Niels Kr. Kirketerp har selv jævnligt rystet på hovedet over nogle af sine politikerkolleger i teknik- og miljøudvalget, når de har modsat sig udvidelser af mindre husdyrbrug. Loven er i dag sådan, at amtet uden videre kan give tilladelse til udvidelser op til 250 dyreenheder, hvis blot der er foretaget en såkaldt VVM-screening. Det er en miljøvurdering, som amtets embedsmænd står for. Men trods det har amtets teknik- og miljøudvalg i adskillige tilfælde krævet en omfattende kortlægning af konsekvenserne for miljøet, når landmænd med mindre dyrebesætninger gerne vil udvide en lille smule. Resultatet er, at landmænd ofte har måttet vente i op til et halvt år, før de kan få lov at udvide besætningen. Og amtet - både politikere og embedsmænd - har brugt masser af krudt på forholdsvis små sager. - Hvis en landmand med seks jerseykøer og en ged gerne vil have et par køer mere, skal der foretages en screening. Jeg kan ikke se, hvorfor vi som politikere skal sætte spørgsmålstegn ved sådan en udvidelse i de tilfælde, hvor vores forvaltning anbefaler. Slet ikke, når vi ingen hjemmel har til at følge op på sagerne, siger Niels Kr. Kirketerp. Han er derfor tilfreds med, at medlemmerne i teknik- og miljøudvalget er enige om ikke mere at blande sig i udvidelsen af de mindre husdyrbrug. De vil de lade amtets forvaltning om. - Fremover vil vi i stedet bruge krudtet på de sager, som virkelig betyder noget for miljøet, siger udvalgsformanden, som vurderer at mange af de småsager, det hidtil har taget et halvt år at behandle, nu vil kunne klares på fire-seks uger. Niels Kr. Kirketerp har selv et landbrug med 130 køer. Men det er flere år siden, han sidst udvidede besætningen, og han har ikke planer om yderligere udvidelser. - Politik tager for meget af min tid til, at det overhovedet er aktuelt, konstaterer han. Kirketerp forstår godt, at mange landmænd gerne vil udvide til over 250 dyreenheder. - Det er ikke, fordi landmænd i vore dage lever som baroner. Det er simpelt hen et spørgsmål om at overleve og have så stor en besætning, at der er basis for at ansætte folk til at hjælpe med arbejdet. I dag er der ingen, der bryder sig om at spulle op og malke køerne 365 dage om året. Landmænd vil også gerne have en fridag en gang imellem ligesom alle andre mennesker, siger han.

Forsiden