LEV advarer kommunerne mod at sætte økonomien i centrum

Landsforeningens chefrådgiver opfordrer desuden til besindighed med hensyn til tempoet for overtagelse af amts-tilbud

Det siger chefrådgiver i Landsforeningen LEV, Frank Ulmer Jørgensen. Og han gør det på et spørgsmål om, hvad det er, lokalpolitikerne først og fremmest må have for øje, når de drøfter overtagelse af amtslige institutioner. - Det er desuden vigtigt, at lokalpolitikerne sikrer sig et godt kendskab til vore grupper, eventuelt ved besøg i tilbuddene. Det personlige kendskab er afgørende for at løse opgaven rigtig. Det kan de blot spørge mange amtskommunale politikere om, siger Frank Ulmer Jørgensen. - Men bør kommunerne gå efter at overtage fleste mulige amts-institutioner? - Kommunerne bør udvise besindighed i første omgang. De skal se på de erfaringer, de allerede har og vælge at overtage opgaver, der ligner dem, de i dag løser på vore områder. Handicap-forvaltning Dernæst skal de opbygge en sammenhængende fornuftig forvaltning, der kan samle og ikke sprede ekspertisen på handicapområdet. De skal arbejde hårdt på at få de nye lovpligtige handicapråd til at fungere optimalt. Men har kommunen væsentlig erfaringer på vort område kan de selvfølgelig satse på at overtage alt. - Vil kommunalreformen vil gavne eller skade situationen for de udviklingshæmmede? - Det er selvfølgelig vanskeligt at forudse, hvordan kommunerne og de nye regioner vil løse opgaverne. Men under alle omstændigheder vil en decentralisering bringe beslutningstagerne tættere på den enkelte borger, og det viste sig at være en fordel, da amtskommunerne i sin tid (i 1980, red.) overtog institutionerne fra staten, så hvorfor skulle dette ikke også ske i de nye kommunerne. Region-problem - Det afhænger dog af, hvordan vi som organisation kan få et samarbejde med politikere og forvaltningsfolk. Tager kommunerne mange af opgaverne på vore områder, så vil regionerne få relativt få opgaver. Det kan betyde noget for regionernes bæredygtighed, hvorfor regionerne kan blive de fremtidige svage led. Men generelt tror jeg, at reformen vil gavne udviklingshæmmede, fordi kommunerne vil kende deres ansvar. De tør heller ikke lade udviklingshæmmede få en fiasko i reformen. - Men magter de nye storkommuner opgaven - økonomisk og fagligt? - Vi ved endnu ikke noget om økonomien. Regeringen har dog lovet, at der ikke forsvinder ressourcer fra området samt, at der ikke sker kvalitetsforringelser. Plads til nye tiltag - Den faglige bæredygtighed er selvfølgelig vigtig. Jeg ser den i sammenhæng med, at kommunerne vurderer på, hvilke opgaver de kender, hvilke de mener, de hurtigt kan indlemme i deres eksisterende opgavefelt, og hvilke opgaver de mener ligger langt fra deres nuværende opgaver. Der skal være plads til en vis mængde af nye tiltag og udfordringer. Det er dog vigtigt, at kommunerne ikke eksperimenterer med vore gruppers fremtid og kvalitet i servicen. - Hvordan ser du på medarbejdernes arbejdsforhold, herunder risiko for fyring, når kommunerne tager over fra amtet? - Min vurdering er, at loven om virksomhedsovertagelse giver den fornødne sikkerhed for personalet. Og derudover må der heller ikke ske ændringer i servicebilledet de første år, hvorfor der i hvert fald i en overgangsperiode er sikret status quo, slutter Frank Ulmer Jørgensen.