Leve-bo-miljø-grunde oprenses ikke totalt

FREDERIKSHAVN:De 20 nye boliger, der skal opføres ved Gigtplejehjemmet som led i omlægningen til leve-bo-miljøer, opføres af boligselskabet Nordbo. Boligselskabet har netop vurderet jordbundsforholdene i området - og ikke helt uventet findes der en del sager i jorden, som skal fjernes. Det er bly og kulbrinter, der svarer til noget hen i retning af tjære. Tidligere har kommunen kun solgt totaltoprensede grunde, men plan- og miljøudvalget sigter på, at at sælge jorden her efter en sundhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig oprensning. Det betyder at en del foruyrenet jord fortsat vil være på det solgte jordstykke.