Lokalpolitik

Levende demokrati eller kommunale pauseklovne?

Kommunikation via Facebook, politiske cafémøder og et ungeråd med reel indflydelse.

Lærke Nielsen, SFU, Emil Buchholtz, VU, Christian Nielsen, LAU, og Frederik Jensen, DSU, gav deres bud på, hvad der skal til for at vække de unges interesse for politik. Foto: Lars Møller

Lærke Nielsen, SFU, Emil Buchholtz, VU, Christian Nielsen, LAU, og Frederik Jensen, DSU, gav deres bud på, hvad der skal til for at vække de unges interesse for politik. Foto: Lars Møller

Det var nogle af de idéer, fire unge politiske græsrødder smed på bordet, da de forleden mødtes med tre af "de gamle politikere". Formålet var at diskutere, hvordan vi vækker de unges interesse for politik - og specielt for kommunalpolitik og nærdemokratiet. Unge med engagement Emil Buchholtz fra VU, Frederik Jensen, nyvalgt DSU-formand, Lærke Nielsen, SFU, og Christian Nielsen, LAU, ér politiske engagerede, men for mange af deres jævnaldrende er kommunal politik meget fjernt og ligegyldigt. Stemmeprocenten ved sidste kommunalvalg var den laveste i 35 år, og specielt hos førstegangsvælgerne så det skidt ud. Opfølgning et must Fra økonomiudvalget deltog borgmester Lars Møller (V), Birgit Hansen (S) og Søren Visti (SF), og alle idéerne til, hvordan man vækker interessen for den demokratiske beslutningsproces bliver nu sammenskrevet - og så skal der følges op. - Det var én af de ting, de unge efterlyste ved tidligere kommunale seancer, de har deltaget i, hvor det ligesom går i stå igen, siger byrådsmedlem Birgit Hansen. "Kommunale pauseklovne" At der er al mulig grund til at se på byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår, er en kendt sag, som i weekenden blev aktualiseret. To byrådsmedlemmer fra Frederiksberg Kommune, Gitte Terp Henriksen fra SF og Sine Heltberg(S), begge valgt første gang i 2009, rettede lørdag en lammende kritik mod byrådsarbejdet efter kommunalreformen. I en kronik i Politiken under overskriften "Vi er kommunale pauseklovne" redegjorde de for, hvordan lokalpolitik er ved at udvikle sig til en pensionistbeskæftigelse. Embedsmændene bestemmer Embedsmændene og landets borgmestre har taget magten, mens menige byrådspolitikere drukner i papirvenderi. - Lokaldemokratiet virker kun, hvis borgerne kan se, hvem der tager beslutningerne. Og kun hvis det er synlige politikere, der har gjort det, lød budskabet fra de to politikere Frederiksberg på henholdsvis 48 og 38 år. Pensionistklub I Frederikshavn Byråd er de gråhårede i absolut majoritet. - Det kan der være noget om, men i forhold til de unge handler det i første omgang om at skabe interesse for det at være med i en demokratisk beslutningsproces, for eksempel via foreningsarbejde. - De unge tænker slet ikke på at stille op til byrådet. De fleste er på vej til videreuddannelse i Århus eller København, så deres manglende interesse skyldes ikke arbejdsvilkårene i kommunalpolitik i dag, siger Birgit Hansen.