Lever ikke op til integrationspolitik

Gitte Krogh anklager S for ikke at ønske etniske minoriteter på byens plejehjem.

Overskriften i NORDJYSKE om plejehjemsdebatten i byrådssalen den 30. november var: "Modstand til det sidste mod placering ". Overskriften kunne også have været: "S ønsker ikke etniske minoriteter på kommunens plejehjem". Som medlem af Integrationsrådet har det nemlig gennem hele forløbet undret mig, at Integrationsrådet ikke i lighed med Ældrerådet har været indkaldt til at afgive høringssvar om projektet. Nok er det frivilligt, om kommunerne ønsker et Integrationsråd. Byrådet har imidlertid truffet beslutning herom og udpeget to byrådsmedlemmer til rådet. Byrådet har også godkendt integrationspolitikken, hvoraf bl.a. fremgår: "Fordi Integrationsrådet er demokratisk forankret, er det vigtigt for Brønderslev Kommune, at Integrationsrådet bliver inddraget som officiel høringspart på relevante områder af kommunens virke, f.eks. i spørgsmål vedrørende skole-, fritids- og beskæftigelsesområdets samt boligplacering. "Henvist til denne passus bad jeg på byrådsmødet den 30. november formanden for Ældreomsorgsudvalget Peer Thisted om svar på, hvorvidt "Plejesektoren er klar til at tage imod borgere med anden etnisk baggrund", idet vi nærmer et tidspunkt med flere ældre med anden etnisk baggrund i den plejekrævende alder. Og "Hvorfor Integrationsrådet ikke er hørt i forbindelse med oprettelse af det nye plejecenter på Kvickly-grunden. Og "Vil Ældreomsorgsudvalget i forbindelse med forhold/omforandringer/nybyggeri fremadrettet lade Integrationsrådet indgå som høringspart. "Herpå fik jeg alene et lunkent svar af Peer Thisted af hvilket jeg udleder, at der ikke fra udvalgsformanden side er ønske om, at Integrationsrådet fremadrettet indgår som høringspart, når der sker ændringer indenfor plejesektoren, som kan have indflydelse på ældre med anden etnisk baggrund. Har jeg ret heri, mener jeg ikke, at byrådet lever op til sin egen integrationspolitik, og rådet må derfor være overflødigt? Der er intet formål med at have et råd på 11 medlemmer (heraf tre medlemmer med anden etnisk baggrund) som ikke bliver hørt på væsentlige områder, jfr. integrationspolitikken. Mit håb og forventning er dog, at fagudvalgene og byrådet efter byrådsmødet den 30. november fremadrettet er mere opmærksom på den af byrådet tidligere vedtagne integrationspolitik, så Integrationsrådet bliver inddraget i væsentlige beslutninger.