EMNER

Lever vi et demokrati?

Det parlamentariske demokrati er dybt forældet. I virkeligheden har dem, der benytter sig af det, udviklet det til et statsdiktatur. Når vi går til valg, vælger vi til højre og til venstre. Resultatet bliver blot, at vi har valgt et nyt diktatur. Vi vælger en håndfuld mennesker med så forskellige baggrunde som lærere, griseavlere, hjemmehjælper, postbude m.m., som så får suveræn magt over din og min skæbne. I pressen hedder det ofte, at "Danmark" vil det ene eller andet. Men "Danmark" er dig og mig i fællesskab. Vi bør have mulighed for selv at afgøre, om vi vil i krig, købe CO2-kvoter i udlandet eller have amerikansk militært isenkram på vores jord. En suveræn folkelig vilje, og ikke politikernes, bør være udgangspunkt for regeringens handlen. Fogh siger, at vi står 100 pct. bag ved amerikanerne. Gør vi virkelig? Lad store undersøgelser afgøre hvad vi, folket vil eller ikke vil. Diktaturet bliver synligt, når Anders Fogh udtaler sig på Danmarks vegne uden at have befolkningen i ryggen. Lad udlandet vide, hvis vi, befolkningen, ikke vil støtte en krig. Lad os være et land, hvor Folketinget er folkets budbringer, og ikke befolkningens formynder, som det er tilfældet i dag. Regeringen har bragt landet ud i en krig, uden at høre os, og imod vores vilje. Nu har statsministeren givet unge danske mænd "Licens til at dræbe" fattige og undertrykte mennesker i et fjernt og fremmet land. Danske og irakiske unge mænd vil dø, fordi vores "leder" har bestemt, at det er bedst sådan, uanset hvad du og jeg måtte mene. Eddie Jürgensen Eddie Jürgensen Design, Harald Damtofts Vej 153, Holstebro eddie.jurgensen@get2net.dk