Liberal Alliance ikke med i budget 2012

Peter Laigaard (LA) har forladt forhandlingsbordet - kan ikke acceptere skattestigning

Peter Laigaard (LA)
Byrådsmedlem for Liberal Alliance
Peter Laigaard (LA): - Den økonomisk og demokratiske genopretning, som blev lanceret af det nuværende flertalsstyre fra Venstre, konservative og SF, er endt som rene floskler og teatertorden. Ingen fortalte, at den økonomiske genopretning skulle løse
Lokalpolitik 26. september 2011 17:07

Efter forgæves at have forsøgt at påvirke forhandlingerne omkring kommunens budget for 2012 ligger det nu fast at Liberal Alliance ikke længere er med i forhandlingerne. Det er udsigten til de massive skattestigninger for de almindelige hårdtarbejdende mennesker i Frederikshavn kommune som har været den afgørende at Liberal Alliance i lighed med sidste år ikke kommer til at indgår budgetforlig. Hertil kommer at vores handelsliv ikke har brug for at købekraften forringes i vores område, ligesom mulighederne for øget bosætning, som er et fælles mål for vores kommune nu forringes alvorligt. Netop indgåelsen og ikke mindst overholdelsen af sidste års budget vidner om en total mangel på både politisk og økonomisk styring af kommunen, der i enhver henseende udstiller "den økonomisk og demokratiske genopretning ", som blev lanceret af det nuværende flertalsstyre fra Venstre, konservative og SF, som rene floskler og teatertorden. Ingen fortalte, at den økonomiske genopretning skulle løses ved skattestigninger! I forhold til budget 2011 var det således en afgørende forudsætning, som partierne forpligtede sig til ved underskrift, at de enkelte udvalg overholdt deres budgetter. Vi har allerede nu i løbet af nuværende budgetperiode oplevet, at udvalgene alligevel ikke påtager sig det nødvendige ansvar og således beder hele byrådet tage stilling til budgetoverskridelserne i 2011. Budgetforhandlinger for 2012 og manglende overholdelse af tidligere indgåede aftaler er således alene en proces, der har til formål at finde de nødvendige argumenter for at hæve skatten. Som en yderligere indikation på dette kunne man iagttage hvordan "landsbyskole-kortet" er blevet spillet ud. Igen: Ved sidste budgetforlig blev det udtrykkelig understreget at skoleforliget lå fast i den kommende byrådsperiode. Det er en faktuel kendsgerning at en almindelig gennemsnitsfamilie i det seneste år har oplevet at indkøb af almindelige dagligvarer og energiudgifter er steget voldsomt, hvortil kommer at en lang række indirekte skatter ligeledes er steget. Nu kan skatteborgerne i Frederikshavn Kommune se frem til yderligere skattestigninger oven i hvad der i forvejen er verdens højeste skattetryk. Det har vi ikke brug for. Vi er i Liberal Alliance af den grundlæggende opfattelse at vi som ansvarlig kommune må "holde hus med de penge vi nu engang har til rådighed". Liberal Alliance fik ved det netop ovenstående folketingsvalg et godt valg på vores ønske om at reducere den offentlige sektor ved naturlig afgang samt et generel ønske om at "få mere offentlig service" for skattekronerne, både i stat og kommunerne. Men denne indgangsvinkel har vi forsøgt at forhindre de formodede skattestigninger. Desværre var det ikke muligt at få accept af disse helt nødvendige reformer og omstruktureringer som man ser i andre kommuner. Vi har som det eneste borgerlige liberale parti gjort hvad vi kunne i denne proces.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...