Lokalpolitik

Liberal kritik ilde hørt i byrådet

Peter Laigaard (LA) nægtet skriftligt svar og anklaget for "landsskadelig virksomhed"

Peter Laigaard (LA): - Man har vel lov at påpege nogle helt faktuelle kendsgerninger, der trækker den forkerte vej. Arkivfoto: Peter Broen

Peter Laigaard (LA): - Man har vel lov at påpege nogle helt faktuelle kendsgerninger, der trækker den forkerte vej. Arkivfoto: Peter Broen

Frederikshavn Kommunes ønske om at tiltrække nye borgere står i skærende kontrast til den førte politik. I hvert fald, hvis man spørger Peter Laigaard (LA), som hurtigt kan liste en række eksempler, der trækker i den modsatte retning: Skatten stiger, landets dyreste fjernvarmepriser svækker erhvervslivets konkurrenceevne, AVØ's genbrugsbutik, kører med et underskud på to millioner, som væltes over forbrugerne. I 2018 vil der ifølge Danmarks Statistik være 3000 boliger i overskud i kommunen, og Peter Laigaard mener, at Frederikshavn Forsyning og Park & Vej kunne drives langt mere rationelt - til gavn for kommunekassen og uden at konkurrere med private entreprenører. SF: Ikke noget at komme efter Formanden for teknisk udvalg, Brian Pedersen (SF), redegjorde på byrådsmødet for forholdene og afviste, at kommunen er på kant med kommunalfuldmagten og vandsektorloven. Forsyningen og AVØ er aktieselskaber, hvor alle kan stille spørgsmål på den årlige generalforsamling, sagde udvalgsformanden, der fastholdt, at der er vandtætte skotter mellem Forsyningen og Park & Vej. - Revisionen tjekker vores regnskaber, og vi har ikke fået nogen påtegninger i min tid, sagde Brian Pedersen og afviste, at der er noget at komme efter. Nægtede at svare skriftligt Peter Laigaard havde bedt om en skriftlig redegørelse, men det nægtede Brian Pedersen, der kun ville redegøre mundtligt for sagen. - På sidste byrådsmøde svarede Paul Rode konsekvent i øst, når jeg spurgte i vest til sagen om børnetandplejen. Det var umuligt at få en fornuftig dialog om økonomi og udbudsbetingelser. Derfor ønsket om en skriftlig redegørelse, siger Peter Laigaard. K: Landsskadelig virksomhed Peter Nielsen fra De Konservative mener, det er "landsskadelig virksomhed", når Liberal Alliance gang på gang kritiserer forholdene i Frederikshavn Kommune. - Hvis en familie fra Aalborg overvejer at flytte til enten Hjørring eller Frederikshavn, ved jeg godt hvad det vælger, hvis de lytter til dig. Du burde tænke dig om, før du kører så hårdt frem med din kritik, sagde Peter Nielsen. Det fik Peter Laigaard til at mindes en gammel socialdemokrat, der engang sagde de berømte ord: Hvis det er fakta, så benægter a' fakta... - Jeg er glad for at bo i Frederikshavn, men man har vel lov at påpege nogle forhold, som er faktuelt rigtige, sluttede Peter Laigaard debatten en sen nattetime.