Liberale mindst lige så grønne som de røde

VK-MILJØPOLITIK:VK-regeringens initiativer på miljøområdet kan sagtens måle sig med det, Svend Auken og SR-regeringen præsterede i sine ni år ved magten. Derfor er vi ikke det mindste skræmte over den miljøkrig, Auken på den samlede venstrefløjs vegne har erklæret. Den har Auken & Co. tabt på forhånd. Regeringens og miljøminister Hans Chr. Schmidts (V) foreløbige hitliste er imponerende lang – og viser med tindrende klarhed, at Danmark med en liberal regering i spidsen udbygger en høj dansk miljøprofil i en tættere dialog med befolkningen. Det kan man simpelthen ikke komme uden om: * Der er udpeget tre pilotprojekter til fremtidige danske nationalparker -bl.a. Lille Vildmose i Nordjylland - og tre mere kommer til. * Der er oprettet strandbeskyttelseszoner på 300 meter fra havet over helelandet. * Der er indgået nye partnerskaber, der sikrer en stigning i skovrejsningenpå op til 70 pct. * Der er oprettet tre fulgebeskyttelsesområder, som hver er på størrelse medFalster. * Der er truffet aftaler om 4000 hektar ny skov ved Aalborg, Århus, og København. * Et nyt nationalt skovprogram er oprettet. * Der er afsat 120 mio. kr. til forskellige natur-initiativer. * Der er indgået en frivillig aftale mellem naturfredningsforeningen, Dansk Landbrug, Dansk Skovforening og Friluftsrådet om at sikre befolkningen bedre adgang til naturen. * Der er iværksat en klimastrategi med skærpede krav til omgangen med de stærkeste drivhusgasser og skærpet overvågning af dioxin. * Der er sat gang i afviklingen af hormonforstyrrende stoffer i badeudstyr, forbud mod anvendelse af forsøgsdyr i kosmetikproduktionen, ligesom indsatsen mod kviksølvproblemer og brugen af glyphosat er styrket. * Regeringen har fremlagt en ny pesticidhandlingsplan, der fortsat mindsker brugen af pesticider, og en handlingsplan for miljø og sundhed. * Dertil kommer, at VK også under det danske EU-formandsskab i 2002 endda fik flere miljøsager igennem end noget tidligere EU-formandsskab. Når Mogens Hedegaard, formand for Danmarks Naturfredningsforeningslokalkomite i Arden, (20.8.) forsøger at gøre VK's formåen på miljøområdet op i kroner og ører, er han helt forkert på den. Aktiv miljøpolitik handler ikke om at skrabe så mange penge ind til Miljøministeriet som muligt – det handler om at opnå så meget miljø som muligt for pengene. Det er jo et faktum, at Miljøministeriet under SR-regeringerne fik lov til at vokse ukritisk i en lang årrække, fordi Nyrup og Lykketoft ikke turde tage konfrontationen med Auken efter at have styrtet ham som S-formand. Det blev et helt imperium med masser af agitatorer i diverse råd og nævn. Det blev til sidst så ineffektivt og bureaukratisk, at man f.eks.ikke kunne få brugt de penge, der var opsamlet i fonde under Miljøministeriet. Og SR-regeringerne planlagde da også i sit sidste finanslovforslag storebesparelser på Miljøministeriet. Akkurat som den højtprofilerede radikale miljøminister i 80'ernes VKR-regering, Lone Dybkjær, der også - efter mange års socialdemokratiskdominans af miljøpolitikken - afbureaukratiserede Miljøministeriet og hele komplekset af miljøregler, så det blev enklere og mere borgervenligt. Det er det samme, VK gør i dag på miljøområdet og alle andre områder. Helt rutinemæssigt. Alle vegne skal både politik og regler løbende til kritisk eftersyn. Det gør en god og effektiv forvalter. Ellers sander hele systemet til. Og det kan ingen være tjent med – uanset politisk ståsted. Vel heller ikke Mogens Hedegaard? I øvrigt tror vi da nok, at Mogens Hedegaard gør naturfredningsforeningen en bjørnetjeneste, når han springer ud som en fuldbyrdet agressator over forVenstres "liberale venner i landbrug og industri". Det kan jo dårligt andet end at bekræfte DN's image som en venstreorienteret kampagneorganisation, som foreningen de seneste 15 år har fået oparbejdet. Og dermed er der langt til, at DN igen kan blive platform for den brede danske befolknings synspunkter på miljø- og naturområdet. Vi er stolte over regeringens foreløbige resultater. De bekræfter, at de liberale er mindst lige så grønne som de røde. Og at vi med vores inddragelse af borgerne har chance for at opnå en langt bredere folkelig opbakning til dansk miljøpolitik, end Auken og venstrefløjen nogensinde opnåede.