EMNER

Liberalisme en konstruktion

Tak til Martin K. Madsen for indlægget 10.11. med betragtninger over mit indlæg om Danmarks muligheder som foregangsland.

Det er rigtigt, at det er visioner. Men uden kan intet lade sig gøre! "If you can dream it, you can do it" skulle Walt Disney have sagt engang. Det er et meget pessimistisk syn på mennesket, som du lægger for dagen. Jeg er helt enig med dig i, at alle begreber i vores verden er resultater af italesættelser og fælles handlinger (læs f.eks. Kenneth Gergen). Det gælder nemlig også liberalismen. Men netop derfor kan de ændres og omprioriteres. Det er en meget forenklet opfattelse at knytte forestillingen om grådighed som værende menneskets natur sammen med darwinisme. Du skriver "mennesket er i sin essens egoist, individualist og egennyttig". Hvis vi ser på Darwins opfattelse af arternes udvikling, fokuseres der på bedste evner for overlevelse. Men selv det fysisk stærkeste individ overlever ikke uden tilstrækkeligt omsorgsfulde opvækstvilkår. Social isolation er i sidste ende ensbetydende med døden. Det vidste de gamle voodookulturer, som med social fornægtelse kunne slå et menneske ihjel. Og vi kender det fra nutidens begreb om mobning, hvor afvisning og ignorering af et menneske kan drive det til sammenbrud og selvmord. Nyere neurobiologisk forskning forklarer dette ud fra vores behov for at spejle os i hinanden. Det er et grundlæggende behov for et menneske (læs f.eks. Joachim Bauer). Hvis vi vokser op i et empatisk spejlende miljø, opnår vi netop evnen til social adfærd, tolerance og gåpåmod. Derfor er der intet belæg for at betegne det som et "gennemgående menneskeligt træk at være grådig og tilstræbe rigdom". Tværtimod er det resultater af utilstrækkelig spejling i dit tidlige liv (for selvpsykologi læs f.eks. Jan Tønnesvang). Det er rigtigt, at vores hjerne har funktioner, som genfindes ved både pattedyr og krybdyr, men disse dele af hjernen er gennem evolutionen forbundet med vores mest avancerede dele af hjernen (neocortex). Derfor er det en helt urimelig forenkling at sammenligne mennesket med et krybdyr. Muligheden for at udvikle en meget emotionelt skæv personlighed med uhensigtsmæssig, grådig adfærd er bestemt til stede, men det er ikke en selvfølgelighed eller et udtryk for menneskets natur. Heldigvis. Således er liberalismen såvel som socialismen en italesættelse ud fra ganske bestemte opfattelser, som for begges vedkommende er skabt gennem fælles handlinger. Derfor står det også til os at vælge, hvilken virkelighed vi vil have. Fra et demokratisk socialistisk synspunkt er det indlysende - med henvisning til ovenfor - at fællesskab er forudsætningen for individuel frihed. Derfor klarer Danmark sig bedre i den økonomiske krise med sit forholdsvis lige, frie og solidariske velfærdssystem end de lande, som satser på liberalismen (se f.eks. Claus Holms kommentar i Information 26.10.). Når vi trods vores lange biologiske udvikling ikke er nået længere med at udbrede den demokratiske socialisme, er det jo bl.a. pga. kapitalismens evne til - som andre parasitter - hele tiden at finde nye værtsorganismer. (se f.eks. Zygmunt Bauman i Information 24.10.). Derfor skal kapitalismen under demokratisk kontrol. Det er ikke det samme som afskaffelse. Det må Martin K. Madsen gerne kalde en teori, men uden en teori har samfundet ingen retning. Hvis akademikerne i Socialdemokratiet har forstået, at "enhver handling er i bund og grund i linje med den liberalistiske filosofi", som Martin K. Madsen påstår, ser jeg frem til interessante diskussioner. Og måske er det et problem, at vi nu har 50 pct. akademikere i Folketinget mod 7-8 pct. i befolkningen. Jeg under gerne Martin K. Madsen et godt job som akademiker, når han er færdig, men hvis han skulle havne i centraladministrationen eller endog i Folketinget med de grundholdninger, han lægger for dagen, vil jeg være noget betænkelig for vores samfunds udvikling. Så er det en ubehagelig italesættelse, som kommer til at bestemme. Det vil jeg som demokratisk socialist modsætte mig på det kraftigste på god demokratisk vis. Det er der heldigvis mange internationale organisationer på græsrodsniveau via internettet (endog med akademikere iblandt), der også vil, så jeg er fortrøstningsfuld og synes, du skulle slutte dig til. Og hvis du synes, det er udtryk for en global egennytte, som omfatter alle jordens folk i fælles interesse, skal du være så velkommen.