Børnepasning

Liberalistisk teatertorden

Det er ren liberalistisk teatertorden, når Venstre og Konservative vil sende flere kommunale opgaver i udbud for at spare penge.

Hvis der virkelig var en gevinst at hente her, kunne kommunerne allerede gøre det i dag. Regeringens ufinansierede skattelettelser efterlader i år et kæmpe hul i statskassen, og regningen for bankdirektørernes skattefest sendes nu videre til landets i forvejen økonomisk trængte kommuner. Regeringen varsler derfor nulvækst i kommunerne de kommende år, hvilket sker samtidig med, at Berlingske beretter om, at hver sjette kommune allerede nu er nødt til at genåbne budgetterne for 2010 for at finde yderligere besparelser for at få budgetterne til at hænge sammen. Det sker vel at mærke, mens kommunerne har en vækst på 1,6 procent, hvordan vil det så ikke komme til at se ud med nulvækst i kommunerne? Kommunerne skal altså være med til at betale prisen for regeringens ufinansierede skattelettelser, hvilket står i skærende kontrast til, hvad regeringspartierne ellers lovede i sidste valgkamp. Her var der både råd til skattelettelser og bedre velfærd. Virkeligheden ude i kommunerne er en helt anden, her er de kommunale kerneopgaver som dagpasning, undervisningen og ældreplejen under gevaldigt pres. I denne uge kom Venstre så med deres bud på, hvordan kommunerne klarer sig igennem de trange tider; Kommunerne skal blot presses til at sende flere opgaver i udbud! Udbuddet af kommunale velfærdsopgaver skal stige med to mia. kr. hvert år, så private kan byde ind på opgaver som børnepasning og ældrepleje. Den liberalistiske tænketank CEPOS vurderede, at kommunerne kunne spare milliarder ved større udlicitering. De konservative kom så efterfølgende og overbød Venstres forslag ud fra devisen om, at hvis noget er godt, så må dobbelt så meget af det samme være dobbelt så godt. Men som det er i dag, kan kommunerne sende ligeså mange opgaver i udbud, som de vil. Hvis der reelt var en gevinst at hente, hvorfor skulle kommunerne så ikke gøre det? Problemet er blot, at mange steder døjer kommunerne med, at der ikke er virksomheder nok, der byder ind. Presses kommunerne til et øget udbud, vil det blot betyde, at man vil bruge en masse tid og kræfter på at lave udbudsmateriale uden at få noget ud af det. Kommunerne vil slet og ret drukne i ringbind med udbudsmateriale, men ikke spare en krone. Tværtimod sætter kommunerne penge til pga. det ekstra bureaukrati! Dertil kommer, at mange kommuner har gjort sig dyrt købte erfaringer med at udlicitere opgaver. Er der ingen penge at tjene for de private firmaer, trækker de sig igen, og så er det kommunens ansvar at sikre, at der fortsat er en sikker drift på plejehjemmet eller i daginstitutionen. Socialdemokraterne mener, at dem, der er bedst til at udføre opgaven, skal gøre det. For Venstre og Konservative er det ren ideologi at få udbudt mere til private, hvilket overbetalingen til de private sygehuse er et glimrende eksempel på. Derfor er Venstre og Konservatives udmelding om det store besparelsespotentiale i mere udlicitering ren liberalistisk teatertorden og en gratis omgang, men uden nogen som helst bund i virkeligheden.