Licitation af skolerengøring afgøres i dag

Antages det billigste tilbud, scorer Tranum Skole knap 20.000 kroner

TRANUM:I dag mødes skoleinspektør Poul Jørgensen med sagsbehandlerne i den kommunale forvaltning for at træffe afgørelse om, hvilket af otte private firmaer, der skal overtage rengøringen af Tranum skole fra 1. november. Billigste bud var IDA Service, Aalborg, der vil udføre rengøringen af de 1388 kvadratmeter for 151.360 kroner om året, og forvaltningen er i øjeblikket i gang med at undersøge, om firmaets bud lever op til udbudsmaterialet. Kan rengøringen udføres for det beløb, sparer Tranum Skole knap 20.000 kr., idet der på budgettet for 2003 er afsat 171.000 kr. til rengøring af skolen. Avisen havde i gårsdagens artikel om licitationen foretaget en udregning, hvor der var lagt moms på rengøringen, men er blevet gjort opmærksom på, at det er forkert. De fleste kommunale budgettal, og altså også disse, er uden moms. Borgmester Mogens Gade oplyser, at det er en politisk vedtagelse, at institutioner, som kan udlicitere rengøringen billigere end det beløb, der er afsat til formålet, kan disponere over resten af pengene. I øvrigt er Tranum Skole i budgetlægningen tilgodeset med et større beløb til rengøring næste år. For 2002 var der afsat 140.000 kr. til formålet.