Licitation aflyst på tvivlsomt grundlag

Region Nordjylland var på lidt gyngende grund, da regionen sidste år udbød 125 grå stæroperationer - og bagefter annullerede licitationen, da det viste sig, at der ikke var ret meget at spare på at lade den lavestbydende, Skørping Privathospital, operere de nordjyske øjne. Det fremgår af en udtalelse fra Konkurrencestyrelsen.

Arkivfoto: Scanpix

Arkivfoto: Scanpix

Efter en heftig politisk debat om, hvordan regionen samarbejder med speciallæger og privathospitaler om at få deres hjælp til at afkorte ventelisterne, bad regionsrådsmedlem Marian Geller (V) styrelsen vurdere en række nordjyske sager. Nu foreligger afgørelsen: [ I én sag - den hidtil mest omtalte, hvor regionen ville bruge 625 gråstær operationer som ”lokkemad” for at få en øjenlæge til at etablere sig i Nordjylland - får regionen ingen anmærkninger. [ I to andre mener styrelsen, at regionen nok burde have handlet anderledes. Især i den ene af de to sidstnævnte sager er Konkurrencestyrelsen forholdsvis kontant: Det er, mener styrelsen, ”tvivlsomt”, om regionen ”i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at der foreligger en saglig grund til ... at aflyse udbuddet”. Politikerne havde - ud fra en tidligere aftale med en anden øjenlæge - troet, at private kunne hjælpe med at gøre indhug i ventelisten til en pris, der lå under prisen på regionens egne sygehuse. Det viste sig imidlertid, at laveste tilbud, som kom fra Skørping Privathospital, lå ganske tæt på sygehusenes listepris. Lagde man dertil, at venteliste-patienter, der blev henvist til Skørping, kunne få transporten frem og tilbage refunderet, blev forskellen til listeprisen endnu mindre. Styrelsen siger, at regionspolitikerne godt i nogle situationer kan vælge at aflyse en licitation, fordi det laveste bud er højere end ventet. Problemet i den konkrete sag er, at politikerne valgte at begrunde aflysningen med, at hvis man regnede transportudgiften til Skørping med, ville der ikke være ret meget at spare. Og i udbudsmaterialet stod der ikke noget om, at transportudgiften havde indflydelse. Orker ikke klagesag Konkurrencestyrelsen kan kun vurdere sagen. Føler en tilbudsgiver sig ukorrekt behandlet i en licitation, skal man gå til Klagenævnet for Udbud. Erhvervspolitisk konsulent Martin Koch fra erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv er ikke et sekund i tvivl om, at Skørping Privathospital - som er medlem af Dansk Erhverv - ville vinde en klagesag. - Jeg har talt med privathospitalet, og det vil ikke køre en sag. Det vil ikke bruge ressourcer på det, og det vil jo også gerne stå sig godt med regionen i et fremtidigt samarbejde, siger Martin Koch. Han håber i øvrigt, at Region Nordjylland og landets andre regioner vil tage ved lære af de anvisninger, Konkurrencestyrelsen kommer med. Det gælder også den anden af de tre sager, Marian Geller rejste. Her ville amtet i 2004 gerne have 500 knæoperationer udført uden for sygehussystemet. Amtet spurgte en række speciallæger i Nordjylland, om de havde interesse i opgaven, før opgaven til en værdi af ca. 3,5 mio. kr. uden licitation blev tildelt én af disse læger. Konkurrencestyrelsen gør opmærksom på, at EF-Domstolen har slået fast, at der skal ske en vis grad af offentliggørelse af den slags. Styrelsen ”finder det tvivlsomt,” om dette er opfyldt ved kontakten til en række speciallæger. Omvendt, fremhæves det, har den type opgaver næppe interesse i hele EU’s indre marked. Derfor ville en offentliggørelse på amtets hjemmeside nok have været tilstrækkelig. Konkurrencestyrelsen gør opmærksom på, at disse ret komplicerede regler er blevet præciseret i en ændring af tilbudsloven, der trådte i kraft 1. juli. Øjenlæge trak sig Som nævnt klarer regionen frisag i den tredje af de sager, Marian Geller rejste: 10. april sidste år opslog regionen i Ugeskrift for Læger et såkaldt ydernummer for en øjenlæge i Vendsyssel. Den, der etablerede sig, kunne se frem til at få kontrakt om at udføre 625 grå stæroperationer for regionen, fremgik det. Det var denne sag, Marian Geller først reagerede på og fandt ulovlig. Polemikken førte til, at en enkelt øjenlæge, der havde lagt billet ind på jobbet, trak sig - angiveligt på grund af den politiske diskussion. Dermed gik Hjørring glip af en øjenklinik. Konkurrencestyrelsen noterer i sin udtalelse, at eftersom grå stær især rammer ældre, er det afgørende, at operation og kontrol foregår tæt på patientens bolig, og at personalet taler dansk. Derfor er der - frit oversat - tale om en ydelse, der næppe har interesse for øjenlæger i Rumænien eller Portugal! Og når jobbet opslås i det danske fagblad, har alle, der må antages at kunne være interesserede, mulighed for at lægge billet ind på ydernummeret. ”Samlet set er det således Konkurrencestyrelsens opfattelse, at den omhandlede praksis med at tilknytte operationer til et ydernummer ikke er i strid med udbudsreglerne,” fastslås det. Læs hele konkurrencestyrelsens svar her

Forsiden