Byggeri

Licitation over nyt borger- og kulturhus

Bygningen forventes at stå klar til brug for borgerne næste sommer

NØRAGER:Efter at et nedbrydningsfirma har afsluttet arbejdet med at nedrive den vestlige gavlende af den gamle møbelforretning på hjørnet af Vestermarksvej og Vestergade i Nørager, bliver selve arbejdet med at ombygge huset til borger- og kulturhus for alle kommmunens borgere nu sendt ud i licitation. Arkitektfirmaet Krogh Madsen A/S i Aars har stået for tegningsarbejdet. Her oplyser arkitekt Frits Fischer, at udbudsmaterialet vil blive fremsendt til interesserede tilbudsgivere en af de nærmeste dage. Selve afholdelsen af licitationen vil efter lovkrav ske mindst tre uger efter udsendelsen af projektmaterialet. Byggearbejdet forventes påbegyndt midt i november måned, så hele bygningen kan stå klar til brug senest 1. august næste år. Tilskud fra EU Byggeriet af borger- og kulturhuset omfatter en tilbygning på 430 kvadratmeter samt en ombygning af den eksisterende bygning på knap 400 kvadratmeter. Den nye tilbygning opføres i teglsten for vestenden af den eksisterende bygning langs Vestermarksvej, og tagbeklædningen bliver teglsten. På de eksisterende bygninger bliver tagbeklædningen derimod udført med tagpapdækning. Der er bevilget 5,4 mio kroner fra blandt andet EU, Statens Lokale- og Anlægsfond og byfornyelsesgruppen til realiseringen af borger- og kulturhuset. Kommunens egen andel udgør 1,25 mio. kroner. De eksisterende bygninger skal efter planen blandt andet indrettes til varmestue eller café og kontor- og opholds- og mødelokaler i forskellige størrelse, billard- og diverse værkstedsrum. Betingelsen for at ombygningen kan indledes i november er, at alle de nødvendige godkendelser for byggeprojektet er i hus for Nørager Kommune. - Og vi har netop fået den sidste godkendelse på plads. Så det eneste store spørgsmål er nu, om licitationsresultaterne holder sig inden for de afstukne økonomiske rammer, erklærer borgmester Poul Larsen (K) forventningsfuldt. De nødvendige parkeringspladser for husets fremtidige brugere er allerede på plads, nemlig på den kommunale grund lige overfor, hvor der indtil 1993 lå et autoværksted med beboelse.