EMNER

Licitation på maritimt center

Licitation på Limfjordsmuseets maritime center 26. september

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det maritime oplevelsescenter skal bygges på gasværksgrunden overfor Limfjordsmuseet. arkivfoto: martin damgård

Efter måneders ventetid er der nu for alvor kommet skred i Limfjordsmuseets planer om en nyt maritimt oplevelsescenter til millioner. Centret skal placeres på den gamle gasværksgrund i Fischersgade - lige over for museet. Arbejdet omkring planlægning og projektering er nu så langt, at der kan holdes offentlig licitation 26. september. Planen er at byggeperioden indledes få dage efter og skal løbe frem til engang i marts næste år. Oplevelsescentret, der samlet set er beregnet til at koste i omegnen af syv millioner kroner, er tidspresset. Det skyldes, at EU har givet tre millioner kroner til centret, men på den betingelse, at centret står færdigt 1. april næste år. Det er dog ikke alle de syv millioner korner, er skal bruges til selve byggeriet af centret, med udstilling, biologisk station og akvarium. Med i de godt syv millioner kroner til det samlede projektet er indregnet anlægsarbejder på kanalen til muliggørelse af sejlads, etablering af broer, istandsættelse af kanalbetjenthuse, børnevenligt krabbebassin, genetableringen af kanalfogedens have, historisk røgeri, børnehavernes hus, bygning af kåge samt istandsættelse af slæbekåg. En forureningsundersøgelse af den gamle gasværksgrund har vist, at jorden ikke er helt så forurenet som frygtet, og det betyder, at byggeriet kan rykkes lidt længere tilbage på grunden, som beboere i området har ønsket. En placering af det maritime oplevelsescenter på den gamle gasværksgrund for enden af Fischersgade betyder, at der dannes en trekantet akse med museet, bådebyggeriet og det nye center. Som nævnt har EU tidligere bidraget tre mio. kr. til centret, men Indenrigsministeriet har også haft en store tegnebog fremme og givet godt to mio. kr. til centret. Realdaniafonden gav for nylig 1,6 mio. kr. til centret.