EMNER

Licitation på plads efter ekstra møde

Udvalgsmedlemmer vidste ikke, licitation var reduceret med fire grunde

FJERRITSLEV:Uheldige omstændigheder gjorde det nødvendigt for teknisk udvalg at holde et ekstra møde i går for at lovliggøre en aftale om kloakering af 14 grunde på Ahornvej. Udvalget godkendte onsdag 15. juni licitationsresultatet uden dengang at have kendskab til hele sagen. Udvalget stadfæstede i går beslutningen. Det oprindelige projekt var på 18 grunde, men licitationen var reduceret til 14 grunde. - De fire grunde blev trukket ud af licitationen, da det viste sig muligt at kloakere disse som et selvstændigt projekt efter ønske fra en grundejer. Denne mulighed blev godkendt af udvalgsformand Niels Jørgen Godiksen (V), der er sygemeldt og var fraværende ved udvalgsmødet 15. juni. Derfor kendte vi andre intet til denne aftale, fortæller fungerende formand Leif Nielsen (V). - Det er aftalt, at kloakeringen af de fire grunde afregnes efter de priser, der indkom ved licitationen. Grundene i området sælges fuldt byggemodnede. Forvaltningen blev i april kontaktet af en grundkøber, der havde købt fire grunde. - Han havde indledt produktionen af husene med påregnet byggestart i begyndelsen af maj med afslutning i midten af juni. Han tilkendegav at ville lide et økonomisk tab, hvis projektet ikke blev sat i gang som planlagt, forklarer Leif Nielsen. Teknisk chef Peter Laursen forklarer, at løsningen blev at gennemføre kloakeringen af de fire grunde som et selvstændigt projekt, da en forholdsvis kort kloakledning ville kunne tilsluttes en eksisterende kloak. Elformaet Verner Ranum A/S får overdraget kloakarbejdet, der ventes indledt midt i august.