EMNER

Licitation til 50 mio. kr. skal gå om

AALBORG:De 110 entreprenører, der har givet tilbud på vinterbekæmpelse i Nordjyllands Amt for de næste tre år, kan godt finde regnemaskinerne frem igen. Der skal nemlig holdes ny licitation. - Udbudsmaterialet til den første EU-licitation var formuleret på en sådan måde, at vi ikke entydigt kunne vurdere, om vi valgte de laveste tilbud. Derfor har vi efter samråd med vores advokat besluttet at annullere licitationen og indbyde til en ny, siger ingeniør Erik Topp fra Nordjyllands Amts vejkontor. Licitationen omfatter saltning og snerydning de kommende tre år - 2003-2006 - et projekt, der i alt beløber sig til ca. 50 mio. kr. Den første licitation blev holdt mandag 16. juni, og den næste er fastsat til mandag 18. august. Amtets vintertjeneste omfatter 170 entrepriser. - Vi besluttede at indbyde til ny licitation i tirsdags og har siden haft travlt med at skrive breve til de entreprenører, der har indhentet materiale til den første licitation, ligesom vi har lavet nye annoncer, siger Erik Topp. I brevet forklares annulleringen af licitationen således: "Efter licitationen er amtet blevet opmærksom på, at det i udbudsmaterialet anførte om tildelingskriterier ikke er entydigt og derfor ikke er i overensstemmelse med det i udbudsdirektiverne anførte. På grund heraf annulleres udbudsforretningen med henblik på omgørelse". Med den nye tidsplan venter amtet at kunne slutte kontraktforhandlingerne midt i september. - Tidsmæssigt ville vi selvfølgelig gerne have brugt det første materiale og være fri for at bede vognmændene give tilbud igen. Men vi håber, de kan forstå vores disposition og vil synes, vi har grebet det rigtigt an, så der ikke bagefter er noget som helst at diskutere, understreger Erik Topp. Ifølge Erik Topp giver fejlen ikke anledning til storvask i amtets vejkontor: - Der går noget energi med at rette fejlen. Men ellers skal der vi bare bruge penge til nye frimærker og annoncer.