Liden tue kan vælte stort læs

Af Henrik Mørch Formand for Egholms Venner. Egholm 59 Aalborg: EGHOLM: Naturklagenævnets afgørelse, der i sin korthed går ud på, at regionalplantillæg nr. 108 og VVM-redegørelse for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm underkendes som ugyldig, er efter flere politikeres opfattelse kun et lille ubetydelig bump på vejen frem mod målet, som er, at pløje en motorvej tværs over Egholm. Jeg minder om det gamle ordsprog, som jeg har brugt, til overskrift på dette indlæg. Amtsborgmesteren udtaler, at kun hvis der findes chimpanser på Egholm, kan der være tale om, at linjeføringen skal tages op til fornyet overvejelse. Vi har, mig bekendt, ingen chimpanser på Egholm, selv om det fra sædvanligvis pålidelig kilde, forlyder, at der i sommeren 2003 blev set et vellignende eksemplar hoppe rundt nede på vejen langs Nørredybet. Der er endda dem der påstår, at den skulle have været inde på restaurant Kronborg, og her have skrevet under på en protestskrivelse, mod en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Det er sikkert bare rygter, som man ikke skal lægge noget særligt i, men så alligevel!? Der var jo godt nok en underskrift, som lignede noget der var blevet streget over igen.. Kan det have været "chimpansen"? Tilbage til virkeligheden! - Den 8. januar 2006 kunne man læse en artikel i Nordjyske med overskriften: Natur vejer tungere end nye job. Og videre stod der: Afslag: Orla Hav begrunder afslag på ferieboliger ved Fårup Sommerland og andre steder i Pandrup Kommune med hensynet til natur og naboer. Jeg er så enig med amtsborgmesteren, at det ikke kan beskrives! Vi skal værne om naturen! Derfor var jeg da også sikker på, at sætternissen havde været på spil, da jeg den 15. 02. 2006 kunne læse at han, trods Naturklagenævnets krystal klare kendelse, ikke vaklede i forhold til at føre en motorvej tværs over Egholm. Selv om nogle politikere nu slår sig i tøjret, så er der næppe tvivl om, at hele sagen om en 3-Limfjordsforbindelse er en "ommer". "Aben" ligger altså igen hos amtet, som må til at poste skattekroner ud af vinduet til en ny VVM redegørelse, som utvivlsomt vil nå frem til, at en vestlig forbindelse ikke kan realiseres uden, at indtil flere love og konventioner overtrædes.