Lokalpolitik

Lidl-plan et skridt nærmere

BRØNDERSLEV:En kombination af dagligvarebutikker og specialbutikker. Det lægges der op til i den lokalplan som teknik- og miljøudvalget netop har behandlet. Planen omfatter området, der omkranses af Vendsysselgade, Østergade og Jyllandsgade. Politikerne vedtog, at den enkelte butik i lokalplanforslaget kun kan have en størrelse på maksimal 400 kvadratmeter. Hermed undgår man, at den samme butik kommer til at brede sig over hele lokalplanområdet. Og hermed kan man opnå en variation af butikker i området. Det planlagte varehus Lidl kan hermed få selskab af mindre specialbutikker i området. - Kansasgrunden deles op i to områder, og den primære detailforretning bliver placeret ud mod Østergade, oplyser formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen (K). - Det er et utroligt spændende projekt, hvor der er lagt op til en kombination af dagligvarebutikker og specialbutikker - det vil løfte hele Østergade, og gøre Østergade endnu mere attraktiv som handelsgade, forudser Karsten Frederiksen. - Vi håber det generelt kan være med til at løfte handelslivet i Brønderslev, og at området ikke er medvirkende til, at vi rykker aktivietter væk fra Brønderslevs bymidte - det skulle gerne være et supplement til de eksisterende tilbud. Brønderslev Byråd får onsdag aften forelagt forslaget til lokalplan for et område til detailhandel ved Jyllandsgade og Østergade i Brønderslev. Lokalplanen har til formål netop at sikre, at området kan anvendes til butikker, liberale erhverv samt offentlig eller privat service. Byrådet skal fastlægges den maksimale størrelse for dagligvare og udvalgsbutikker inden for området, og det er her teknik- og miljøudvalget foreslår en maksimal størrelse på 400 kvadratmeter. Detailhandelsplanen udlægger et område svarende til lokalplanområdet samt et område mellem Vendsysselgade, jernbanen og Østergade til detailhandel. Rammebestemmelserne i den nuværende kommuneplan fastlægger anvendelsen til erhvervsområde. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Her fastlægges et nyt rammeområde. Lidl, der har forretninger overalt i Europa, vil etablere sig i Brønderslev som den første by i Danmark, og det sker på det sted, hvor Kansas-bygningen i dag er placeret.