Lokalpolitik

Lidl, Rema 1000 og andre må vente

Kommunen skal afgøre, om nye butikker må ligge uden for bymidten

SKAGEN KOMMUNE: Der er flere forretninger, som tror så meget på en positiv udvikling i Skagen, at de gerne vil investere i kommunen. Føtex, Lidl og Rema 1000 er blandt de butikker som ønsker eller har ønsket at etablere sig i Skagen. Hidtil har de fået henholdende, nølende svar fra kommunens udvalg for teknik og miljø. Kommunen vil nemlig ikke tage endelig stillingen til henvendelser om nye butikker, før kommuneplan - og især centerplan - er debatteret og vedtaget. Ole Fisker fra kommunens plan- og byggeafdeling regner med, at sidste punktum er sat i disse planer inden byrådets sommerferie. Så kan kommunen begynde at sige et klart ja eller nej til konkrete forslag og ønsker fra investorer. - Blandt de interessante steder i bymidten er især hjørnet ved banegården og skolemarken nord for Kappelborgskolen. Her vil dagligvarebutikker gerne placere sig, fortæller Ole Fisker. Kommunen har dog også fået flere henvendelser om at bygge dagligvarebutikker for eksempel på Texaco-pladsen på Skagavej og på Ford-grunden på hjørnet af Kattegatvej og Nordsøvej. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre med de nuværende lokalplaner. Efter gældende regler skal dagligvarebutikker placeres i bymidten enten i Skagen eller Aalbæk. - Udvalget for teknik og miljø skal tage stillingen til, om man vil sprede nye dagligvarebutikker uden for bymidten, forklarer byplanchef Ole Fisker. I Analyse af detailhandlen i Skagen Kommune anbefales det, at nye forretninger placeres centralt, tæt på eksisterende butikker. Ole Fisker håber, at kommunen i forbindelse med en ny centerplan kan overtage planlægningen af detailhandlen fra amtet. Herved bliver kommunen "herre i eget hus". Op til debatten om centerplanen udsender kommunen en lille folder om mulighederne. Debatperioden er marts-maj.