Skolevæsen

Lidt af hvert med ud i den vide verden

FJERRITSLEV:100 afgangselever fra Fjerritslev Skoles niende og tiende klasser er ovre eksamensræset og kunne sammen med deres familier fejre dimissionen ved en fest på skolen onsdag aften. Som traditionen byder, sendte skoleinspektør Torben Falgren eleverne afsted ud på deres videre færd med en afskedstale. - Vi har søgt at give jer et godt grundlag - støbt grunden, så I kan bygge videre der, hvor I nu skal slå jeres folder efter sommerferien. Han fremhævede, at eleverne er vokset op i en tid med stadigt mere fokus på den enkelte. Samtidig har eleverne lært at arbejde sammen med andre med vidt forskellig baggrund. - I har kunnet anvende hinandens viden og kunnen i samarbejdet i gruppearbejde, og når I har arbejdet med projekter. Når I i fremtiden tænker tilbage på jeres skoletid, vil det være klassen eller klasserne, I har gået i, som kommer til at fylde. I vores samfund skal der være plads til både den enkelte og fællesskabet, understregede Torben Falgren. Han opfordrede eleverne til at tage aktivt del i samfundsudviklingen, ikke kun i de parlamentariske valgprocesser, men også i foreningsliv, bestyrelser og vælgerforeninger. - I skal ikke kun være nydere, men også ydere, således at I ikke overlader beslutningerne til andre, manede Torben Falgren. Formanden for skolebestyrelsen Per Sørensen sagde til eleverne, at de nu har tilegnet sig kompetence, hvilket betyder dygtighed og erfaring. De menneskelige egenskaber er lige så vigtige som de faglige. Han citerede et gammelt ordsprog: Der opdages ikke nyt land, hvis ikke man tør forlade havnen, og han ønskede de unge held og lykke på det åbne hav. Marianne Kraghede holdt tale på lærernes vegne. Hun fremhævede de mange egenskaber, afgangseleverne har tilegnet sig. De forstår at zappe på fornuftig måde, at udvælge informationer, løse problemer og samarbejde. - I er rare, omgængelige og ligefremme at have med at gøre, og vi har haft nogle gode oplevelser med jer, sagde Marianne Kraghede. Ind imellem var der musikalske indslag. Lotte Stjernholm Jepsen fra 8. kl. sang og spillede et par numre for afgangseleverne, og forsamlingen sang Sommerens ø og Kim Larsens sang om De smukke unge mennesker. Til slut tog de enkelte klasser særskilt afsked med deres lærere over et stykke mad.