Lidt anstrengt

OPFORDRING:Sognepræst Kaj Mogensen har (12.3.) en opfordring til alle missionsfolk i Aalborg Stift om at tilsidesætte hovedbestyrelses medlem sognepræst Knud Erik Nielsens opfordring til at stemme på Henning Toft Bro som biskop og ikke Marianne Christiansen. Det virker lidt anstrengt, at Kaj Mogensen, der ofte er ”ude med riven” efter missionsfolk, forestiller sig, at missionsfolkene skulle vende sig imod deres eget hovedbestyrelses medlem i tillid til Kaj Mogensens vurdering. Missionsfolk er generelt et myndigt lægfolk. De ved, at Kaj Mogensen ganske vidst er præst i folkekirken, men med sit synspunkt om alles frelse ikke står fast på kirkens grund. Ydermere ønsker missionsfolk ikke vielse af homoseksuelle i en kristen kirke slet ret, fordi det strider mod en kristen kirkes grundlag. Det er nu også lidt tankevækkende, at nogle politikere, præster og lægfolk bruger mange kræfter for at få et kirkeligt ritual for noget, der ikke er bibelsk belæg for samtidig med, at fremtidsforskerne igennem 20 år har mindet alle om, at fødselstallet er alt for lavt, hvis samfundet fortsat skal kunne udvikle sig i positiv retning. En ligestilling af homoseksuelt samliv med ægteskabet går stik imod nødvendigheden af at få fødselstallet til at stige samtidig med, at det klart er i strid med en kristen kirkes grundlag. Jeg tror, at Kaj Mogensen undervurderer missionsfolkene.