Lidt at tænke over

50 aalborgensiske skolelever gav de voksne tørt på ved årets Skolerigsdag i Aalborg

AALBORG:At lytte til børnene er et af hovedtemaerne på Skolerigsdag 2003, og hvis de 1420 deltagere gjorde det ved åbningen i går i Aalbrog Kongres og Kulturcenter i går, har de fået mere end rigeligt at diskutere på to-dages konferencen. Lysere klasselokaler, større klasselokaler, engagerede og velforberedte lærere og samt renere toiltetter var bare nogle af de krav, de fik at høre, da børnejournalisten Frode Muldkjær gav 50 aalborgensiske skolebørn mulighed for at komme til orde foran "de kloge". Det var elever fra Filstedvejens Skole, Gistrup Skole, Gammel Hasseris Skole, Mellervangsskolen og Tornhøjskolen, der gav de voksne tørt på i en spørgerunde, hvor de fik lejlighed til at give deres besyv med. Udover at de fysiske forhold efter elevernes mening ikke er gode nok, var det blandt andet manglende engagement og indlevelsesevne hos deres lærere, som er et problem. Især hvis undervisningen bliver stereotyp og kedelig. - der skal afveksling til, hvis det skal være spændende og vi skal lære noget, lød budskabet. Og hvis de 50 ikke fik overbevist politikere og skolefolk om, hvad skolen skal bruges til, så leverede de i hvert fald beviset på, at danske skoleelever socialt, menneskeligt og kritisk er i top i forhold til udlandet - et faktum som de to talere før dem, undervisningsminister Ulla Tørnæs og Eigil W. Rasmussen, formand for Kommunernes Landsforening, havde peget på. De to talere benyttede samtidig lejligheden til at tale om det kommende Folkeskoleforlig, som undervisningsminister ikke overraskende gjorde reklame for, mens Eigil W. Rasmussen lige så lidet overraskende talte mest om de ting, som efter KL's mening ikke er optimale i forliget mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Forliget ventes vedatget og dermed ophøjet til lov inden påske, men allerede nu har store dele af det skabt forvirring i skolerækkerne. derfor lovede Ulla Tørnæs, at ministeriet i løbet af et par uger vil udsende et nyhedsbrev med de retningslinier og fakta, som allerede nu er klart. Noget kan imidlertid stadig ændres, og Eigil W. rasmussen benyttede chancen til at opfordre deltagerne i Rigsdagen til at præge folketingspolitikerne mest muligt. - Jeg håber, at I vil tage kontakt til Jeres lokale folketingsmedlemmer og forklare dem om den kommunale virkelighed, som I oplever. De trænger til det, lød det til forsamlingens udelte begejstring. Tredje rigsdag Skolerigsdagen er den tredje i rækken, og efter at 900 mennesker deltog første gang, i 1999, er tallet steget støt siden til 1420 i år. Udover de politiske oplæg fra scenen bruget deltagerne dagen i går på en række workshops og debatcafeer, hvor de emner, som er hovedpunkterne på årets Rigsdag var på tapetet, Hovedoverskrifterne er: elevernes skole, faglighed, rummelighed og økonomi. Især rummeligheden er på tapetet, og begrebet fik da også et par ord med på vejen af nogle af de unge skoleelever, som fandt det lettere frustrerende at skulle agere hjælpelærere for deres svagere kammerater. - Det udvikler ikke os, lød argumentet, der dog blev imødegået af andre blandt de unge, som netop følte, at det at hjælpe hinanden er en vigtig sag for skolelever.