Lidt lys alligevel?

Der mangler penge, og der mangler pladser, men måske er der håb forude? Vicedirektør i Kriminalforsorgen ser lidt lysere på fremtiden

Arbejdsmiljø 20. april 2003 08:00

Så galt er det altså heller ikke! Annette Esdorf, vicedirektør i Kriminalforsorgen, er ikke helt enig i Carsten Pedersens opfattelse af, at tingene er ved at vælte. Hun vil gerne medgive, at systemet er præget af økonomiske vanskeligheder, at mange ting er sat på stilstand, og at der er en overbelægning, som er svær at håndtere, men hun regner med, at der kommer styr på det i løbet af få år, fordi der er ved at blive etableret omkring 100 nye, midlertidige pladser. De skulle gerne kunne klare det akutte kapacitetsbehov, mener hun. De 200 fængselspladser, der, ifølge Kriminalforsorgens egen prognose, mangler i 2003, er udregnet på baggrund af, at ventelisterne også skulle fjernes, siger Annette Esdorf. Men nu er ventelisterne sat på standby, indtil de 100 ekstra pladser er etablerede, og så regner hun med, at man langsomt kan begynde at spise køen. - Og så er det en politisk beslutning, om der permanent skal laves flere pladser, siger hun, men tilføjer, at det i hvert fald ikke er realistisk, at de midlertidige pladser kan lukkes foreløbig. Og at det ikke er sandsynligt, at behovet for pladserne falder i fremtiden. De burde nedlægges Hvad bygningerne angår, så kunne Annette Esdorf også godt tænke sig nogle nye fængsler: - Undersøgelsen, som Forsvarets Bygningstjeneste foretog i 1998, viste i virkeligheden, at alle de lukkede fængsler - bortset fra Ringe - burde nedlægges! De er meget slidte! siger hun. Men hvordan kunne det pludselig komme så vidt? Ifølge Carsten Pedersen er det, fordi Kriminalforsorgen bliver styret af embedsmænd, som holder mund, når politikerne giver dem besked på det. Annette Esdorf siger: - Man kan altid diskutere, om vi skulle have været opmærksomme på det tidligere. Men vedligeholdelsen af bygningerne er ikke gået i stå. Den er bare ikke så intensiv, som vi gerne ville have det. Og så har vi haft nogle effektiviseringskrav, som vi skulle leve op til. "Effektiviseringskrav" betyder i denne forbindelse besparelser. Samme problem peger hun på, når det handler om arbejdsmiljøet og det stigende sygefravær, der - ifølge målsætningen - egentlig skulle have været reduceret: - Jeg kan ikke give noget endeligt svar på, hvorfor fraværet stiger i stedet for, men det er klart, at vi godt kunne bruge nogle flere ressourcer til at forbedre arbejdsmiljøet, siger hun. Desværre tvinger "effektiviseringskravet" Kriminalforsorgen til at spare på nogle punkter, der kunne have forbedret arbejdsmiljøet ude i fængslerne, for eksempel efteruddannelsen. - Men det er generelt også en hård branche, pointerer Annette Esdorf. - Fangerne er blevet hårdere, og der er flere trusler og mere vold mod personalet. Tag ansvar Espersen! Det er beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der har ansvaret for, at arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen er acceptabelt. Men indtil videre afventer han en undersøgelse af tilstanden, som Arbejdstilsynet gik i gang med i februar 2003. Den forventes færdig om et års tid. Og så må det være op til Kriminalforsorgen at finde ud af hvilke metoder, der bedst løser problemerne. Det svar er SF's retspolitiske ordfører, Anne Baastrup, tilfreds med. Efter at have diskuteret sagen med beskæftigelsesministeren i Folketinget, mener hun, at "han har erkendt, at der er arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen, og erkendt, at han er forpligtet til at sørge for, at arbejdsmiljøet er i orden". - Derfor opfordrer jeg institutionerne til at anmelde det, hvis der forekommer overtrædelser, siger hun. Derimod er hun ikke særlig imponeret over justitsminister Lene Espersen (C), der har indført højere straffe og altså større behov for fængselspladser: - Hun har siddet på sine hænder og set på, at der manglede 100 pladser, mens hun samtidig har udvidet strafferammerne. - Så nu må hun altså tage sit ansvar! Det er hende, der har apparatet, og det er hende, der har flertallet. Lene Espersen holder påskeferie og har desværre ikke haft mulighed for at svare på kritikken.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...