Lokalpolitik

- Lidt romantikere er vi vel alle sammen

Det gamle hus kan bevares, men det er næppe realistisk vurderer arkitekt

MIDTBYEN:- Isoleret set vil det være synd at rive bygningen ned. Men jeg tror ikke, at det er realistisk at bevare Kvægtorvet. Den er 90 år gammel, og det er jo ikke ligefrem vikingetiden. Arkitekt Peter Strøybergs stemme bliver varm, når han ved et besøg i den gamle omstridte bygning i Nyhavnsgade bliver bedt om at vurdere tagkonstruktionen af træ: - Både historisk og konstruktionsmæssigt er bygningen dødinteressant. Hvis den blev renoveret, ville den kunne bruges til mange forskellige formål - eller måske til storkontorer for nogle firmaer. Vinduerne mod syd sørger for masser af lys, og på nordsiden kunne de mange porte snildt erstattes med glas for at skaffe lys til den side. Tænker man utopisk, kunne den måske bygges om til boliger..... Hovedparten af Kvægtorvet er bygget kort før Første Verdenskrig. Siden er den forlænget i begge ender, og mens den ældste del måler 27 meter i spændvidde, når den nyere del ud på 24 meter. Nord for den markante bygning ligger en tilbygning fra 50'erne eller 60'erne, men ikke ret længe endnu. Den bliver nemlig fjernet i disse uger for at give plads til de indledende manøvrer til Musikkens Hus, der skal ligge mellem fjorden og Nyhavnsgade. Det er også Musikkens Hus, der har udløst diskussionen om Kvægtorvets fremtid. Et flertal i byrådet og komiteen bag Musikkens Hus mener, at Kvægtorvet må vige for at give en ordentlig forplads til det kommende musikmekka. Et mindretal vil bevare og renovere den gamle bygning, og en afgørelse fra Naturklagenævnet betyder, at Aalborg Kommune skal lave en lokalplan, før Kvægtorvet eventuelt kan rives ned. Den plan vil formentlig falde på plads i de første måneder af 2004. Rent fysisk vil Kvægtorvet ikke ligge i vejen for Musikkens Hus - men skal huset bestå, vil det kræve en omfattende restaurering. Træloftet er mange steder plaget af råd og svamp - men "fugt farver træet, så det ser værre ud end det er" - og vinduerne ud mod Nyhavnsgade trænger til adskillige kærlige hænder. Men flot er det, mener Peter Strøyberg, der leder C.F. Møllers tegnestue i Aalborg - Jacob Blegvads gamle forretning: - Trækonstruktion er kanonflot. Den hviler på ganske få stålbjælker, og de indvendige mure af gasbeton kan uden videre pilles ned. Jeg forstår godt dem, der siger, at huset er bevaringsværdigt. Og den med, at her altid vil lugte af ko, den holder ikke - lugten er allerede væk. - Tænk på Øksnehallen eller Den Brune Kødby i København, hvor meget de har fået ud af det i København. I Århus har man renoveret nogle gamle lagerhaller - vi holdt julefest for alle firmaets 220 mand dernede, og det var utrolig flot. Men uanset hvor bevaringsværdigt Kvægtorvet virker, så tror Peter Strøyberg ikke rigtig på tanken: - Lidt romantikere er vi vel alle sammen, og stedet har en god historie. Men det er kommet i klemme i byens udvikling, og man kan ikke bare bevare og pådutte kommunen vedligeholdelsen fremover. Hvis man ikke kan finde økonomien, så holder det ikke. Glemmes skal det gamle hus, hvor tusinder og atter tusinder af høveder er blevet handlet, dog ikke: - Det er noget gas at lade et hjørne blive stående. Men kommunen kan købe sig aflad ved at sørge for en virkelig grundig dokumentation, så eftertiden kan se, hvad det har stået her, foreslåer Peter Strøyberg. Han ser også gerne, at byens borgere fik lov at gå en tur i Kvægtorvet, for eksempel i forbindelse med diskussionen om den kommende lokalplan: - Men det vil nok få ønsket om at bevare og renovere til at stige.