Lokalpolitik

Lidt tættere på de nye juniorklubber

Politisk enighed om at få to nye klubber etableret - men uenighed om hvordan

DRONNINGLUND:Selv om det kniber med den politiske enighed om, hvordan det skal gøres, så er der nu udsigt til, at der i både Dronninglund og Hjallerup bliver etableret nye juniorklubber senere på året. Det står klart efter et møde i børne- og kulturudvalget i denne uge, hvor der var fuld enighed om, at det vil være en god idé at få de nye juniorklubber realiseret så hurtigt som muligt. Dermed holdt enigheden imidlertid også op, for mens Venstres og Socialdemokraternes repræsentanter i udvalget var enige om, at der i Dronninglund og Hjallerup skal etableres klubber for børn fra 3. til 7. klassetrin i eksisterende lokaler, så kan de to partier ikke enes om, hvor stor forældrebetalingen skal være. V-lejren siger 350 kr. pr. måned i 10 måneder, mens S siger 33 procent af den samlede udgift - ligesom i daginstitutionerne - hvilket svarer til cirka 315 kr. pr. måned i de samme 10 måneder. Er der derfor kun tale om en lille nuanceforskel i forbindelse med V- og S-lejrenes indstillinger, så skiller Borgerlistens næstformand i udvalget, Steen Petersen, sig lidt mere markant ud ved over for økonomiudvalget og byrådet at anbefale, at de nye klubtilbud etableres i nye og tidssvarende lokaler med plads til alle interesserede børn. Samtidig vil Steen Petersen kun have den månedlige forældrebetaling til at ligge på maksimalt 300 kr. Hvis V og S i byrådet får trumfet deres ønske om at etablere juniorklubberne i eksisterende lokaler igennem, bliver der tale om klubber i den kommunale ungdomsskoles regi, og mens børne- og kulturudvalgsformand Peter Bandholm (V) i den forbindelse fastslår, at opgaven ligger i trygge hænder hos ungdomsskoleinspektør Jørgen Ingvardsen, så mener Steen Petersen ikke, at dén løsning vil være god nok i Hjallerup. Sidstnævnte peger i den forbindelse på, at der i de planlagte juniorklubber kun bliver plads til maksimalt 40 børn - og det vil i hans øjne ikke være nok i Hjallerup. Her henviser Steen Petersen til den kendsgerning, at HIF’s tidligere fritidsklub for et par år tiltrak langt flere end 40 børn. - Og hvis der kun kan være 40 børn i den nye juniorklub i Hjallerup, hvad gør vi så med de andre 40 børn, der godt vil ind? Et af målene med det her er jo, at vi fanger de børn, der kommer for tidligt hjem. Men det kan vi ikke, hvis der ikke er plads til dem i juniorklubben, siger han. Steen Petersen påpeger videre, at det optimale vil være at etablere den nye juniorklub i den tidligere Hjallerup Friskole på Præstevænget, hvor det så samtidig er tanken, at lokalerne dér skulle kunne bruges af dag-plejen om formiddagen og af ungdomsklubben om aftenen. - Jeg har fået mange henvendelser gående på, at for-ældre i Hjallerup ikke er interesseret i at få deres børn i juniorklub i ungdomsklubbens nuværende lokaler, fordi de er gamle og utidssvarende, siger Steen Petersen og fortsætter: - Samtidig er det altså nogle uhumske forhold, vi tilbyder dagplejen i legestuen, der ligger i kælderen under det gamle bibliotek, så derfor synes jeg, at vi bør tage skridtet fuldt ud og gøre det ordentligt fra starten - frem for at etablere en halv løsning, der ikke bliver populær, fordi forældrene ikke vil have deres børn til at gå i de lokaler, der er tale om i ungdomsskolens regi. Over for Steen Petersens ønske om, at der tænkes i nye frem for eksisterende lokaler står Peter Bandholms vurdering af, at der ikke p.t. er den kommunale økonomi til at gennemføre Steen Petersens ønske. Dette afvises imidlertid af Steen Petersen, der peger på, at udgiften til ”hans” projekt godt nok er dobbelt så stor som det andet - men at dette kun er tilfældet, fordi også dobbelt så mange børn vil nyde godt af dette.